Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 09-01-2015 11:47

Archiwum aktualności - 2012 rok

 • 31-12-2012 14:20

  Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej

  herb.gif Pierwszy dzień po świętach był wyjątkowo pracowity dla wszystkich radnych, którzy wzięli udział w zwołanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie XXIX sesji Rady.
  Tematyką, która do przerwy zdominowała pracę radnych było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2013 rok.
  Uchwalenie poprzedzone zostało przedstawieniem przez Panią Joannę Szkudlarską- Skarbnik Gminy założeń do projektu uchwały budżetowej, przeczytaniem przez Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczących: projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 rok i opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (obie opinie były pozytywne i nie zawierały uwag), przedstawieniem przez Pana Ryszarda Huzara opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

  Czytaj dalej
 • 19-12-2012 09:15

  Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

  clip_image002.jpeg

  Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu realizuje Projekt pod nazwą: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie ora promocja przedsię-biorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15 - 25 lat, nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobot-nych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienie do Projektu), zamieszkujących w województwie opolskim na terenie powiatu: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego lub prudnickiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
  W sposób priorytetowy traktowane będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz kobiety.

  Czytaj dalej
 • 19-12-2012 08:46

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu zaprasza na szkolenia

  szkolenia.jpeg

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu organizuje nabór na kurs Języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym oraz warsztaty Autoprezentacji – rozmowa kwalifikacyjna z elementami wizażu. Centrum edukacji Zawodowej zaprasza także na bezpłatne seminarium prawne pt. „Praktyczne prawo”. Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.

  DOCXAUTOPREZENTACJA-ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z ELEMENTAMI WIZAŻU..docx (102,33KB)
  DOCXJĘZYK NIEMIECKI POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY..docx (89,41KB)
  DOCXPRAKTYCZNE PRAWO..docx (87,21KB)

  Czytaj dalej
 • 13-12-2012 13:55

  ZIMA TO TEŻ OBOWIĄZKI

  odśnieżanie.jpeg

  Szanowni mieszkańcy
  Gminy Korfantów

  Uprzejmie informuję i przypominam, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż własnych nieruchomości.

  Proszę o systematyczne oczyszczanie i udrożnianie chodników przy nieruchomościach stanowiących Państwa własność lub zarządzanych przez Państwa.

  W związku z występującym zagrożeniem jakie stwarzają zalegający śnieg, zmarzliny oraz sople na dachach i rynnach, proszę także o bieżące ich usuwanie z rynien i dachów biegnących wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu wyeliminowania tego zagrożenia.

                                                                            Burmistrz Korfantowa
                                                                             /-/ Zdzisław Martyna


  Obowiązki te wynikają z:
  1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 – tekst jednolity),
  2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów przyjętego uchwałą Nr XLIV/278/06 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów, zmienioną uchwałą Nr XLIII/249/09 z dnia 23 września 2009 roku Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.
   

  Czytaj dalej
 • 13-12-2012 13:19

  Zostaliśmy docenieni za działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej

  Miło nam poinformować, że w ramach „III edycji Konkursu Zdrowa Gmina”
  GMINA KORFANTÓW otrzymała Dyplom przyznany przez Polską Unię Onkologii za działania prowadzone na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy. 

  Dyplom0001.jpeg
   

  Czytaj dalej
 • 12-12-2012 15:29

  INFORMACJA NT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIEW GMINY KORFANTÓW

  zima panorama.jpeg

  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KORFANTÓW  sezon zimowy 2012/2013

   
  1.      Informacja o jednostkach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów:

  Lp.
  Nazwa jednostki odpowiedzialnej za daną kategorię drogi
  Numer i nazwa drogi obsługiwanej przez jednostkę
  Numery telefonów oraz osoby odpowiedzialne za z.u.d.
  1.
  Drogi Krajowe:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad OPOLE, ul. Niedziałkowskiego 6
   
  Rejon w Nysie
  ul. Al. Wojska Polskiego 27
  48-300 Nysa
  Nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-
  Gr. Państwa
  tel. (077) 456 50 58
          (077) 401 63 61
  tel/fax (077) 456 50 57
  kom. 668 482 497
   
   
  77 435 54 06
  77 433 24 78
  2.
  Drogi wojewódzkie:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich OPOLE
  ul. Oleska 127
   
  Oddział Terenowy w Grodkowie
  Ul. Wrocławska 58
  49-200 Grodków
  405 Niemodlin-Korfantów
  407 Nysa-Korfantów-Łącznik
  406 Nysa-Jasienica Dolna-Włostowa
   
  Tel. 77 459 18 80
  Fax 77 458 13 32
   
   
  Kierownik OT Grodków
  Zbysław Bil
  tel. (077) 415 51 25
  (077) 415 37 80
  kom. 604 529 835
  3.
  Drogi powiatowe:
  Zarząd Dróg Powiatowych NYSA
  ul. Słowiańska 17
   
   
  Obwód Drogowy Nr 3
  Korfantów
  ul. Fabryczna 2, 48-317 Korfantów
  1205 O Biała-Węża
  1524 O Kuźnica Ligocka-
               Korfantów
  1526 O Korfantów-Biała
  1529 O Gryżów- Jegielnica
  1530 O Korfantów-Rudziczka do dr. Nr 41
  1532 O Grabin-Łambinowice-
   Korfantów
  1556 O Przydroże Wlk.-Ligota Ścinawska
  1206 O Biała - Sowin
  1672 O Wierzbięcice-Gryżów
  1525 O Rzymkowice-Stara Jamka
  1531 O Węża – Jasienica Dolna
  1605 O Wierzbięcice – Wielkie 
               Łąki
  Drogi powiatowe nie objęte zimowym utrzymaniem w sezonie 2012/2013:
  1527 O Przydroże Wielkie-Śmicz
  1528 O Stara Jamka-Kol. Otocka
  1555 O przez Włostową
  1557 O przez Kuropas
   
  ZDP Nysa
  Tel. (077) 448 24 08
         (077) 448 24 09
          (077) 448 26 17
  Kierownik Obwodu Drogowego
  w Korfantowie
  Łukasz Martynowicz
  tel. (077) 431 90 67
  kom. 601 361 700
  4.
  Drogi gminne, miejskie
  i wiejskie:
  Urząd Miejski w Korfantowie
  ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów
  Drogi gminne, lokalne miejskie
  i wiejskie
  Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
  tel. (077) 434 38 20-21 (wew. 40, 44 lub 36)
  fax (077) 434 38 17
  kom. 692 938 190
   

   
  2.      Drogi gminne, lokalne miejskie i wiejskie
   
  Utrzymanie zimowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Korfantów w bieżącym sezonie, tak jak w latach ubiegłych, będzie miało na celu zapewnienie przejezdności, bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Utrzymanie zimowe prowadzone będzie interwencyjne i doraźnie w terenach zabudowanych po uzyskaniu zgłoszeń.
  Z uwagi na usytuowanie dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w 24 miejscowościach naszej gminy, interwencje obejmujące zimowe ich utrzymanie będą uzależnione od przejezdności przez drogi powiatowe i wojewódzkie oraz realizowane kolejno w miejscowościach leżących na trasie przejazdu sprzętu wykonującego  zimowe utrzymanie dróg.
  Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych, lokalnych miejskich i wiejskich, których zarządcą jest gmina Korfantów należy kierować do Urzędu Miejskiego w Korfantowie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji /tel. (077)43 43 820 lub (077)43 43 821 wew. 36 lub 40, tel. kom. 692 938 190
  Osoby nadzorujące prace:
  1. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie  -  Gracjan Kurzeja
  2.     Referent ds. Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie – Agnieszka Steciuk
   
  Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą bezpośrednio przez Przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy na wykonanie Zimowego Utrzymania Dróg przy zastosowaniu następującego sprzętu:
  - pługa lekkiego
  - spycharko ładowarki

  DOCzud 2012-2013.doc (3,77MB)

  Czytaj dalej
 • 11-12-2012 11:34

  Realizacja projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

  Informujemy, że placówki oświatowe Gminy Korfantów wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Jest to seria programów, które powstały z myślą o rozwijaniu zdolności matematycznych wśród dzieci w wieku od 6 do 11 lat:
  • Działania na liczbach 1–20. Matematyka - Terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 1 Europa.
  • Działania na liczbach do 100. Matematyka - Terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 2 Afryka.
  • Działania na liczbach do 1000. Matematyka –Terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 3 Azja.
  • Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne. Matematyka –Terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 4 Ameryka Północna.
  • Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi. Matematyka –Terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 5 Australia.
  oraz dodatkowy zestaw naklejek, dyplomów, płyty DVD 
   

  1.gif 2.gif

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
   

  Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć:

  Pomoce dydaktyczne 014.jpeg Pomoce dydaktyczne 013.jpeg Pomoce dydaktyczne 011.jpeg
  Pomoce dydaktyczne 007.jpeg Pomoce dydaktyczne 005.jpeg

  Czytaj dalej
 • 11-12-2012 11:34

  Bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla organizacji pozarządowych

  FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI ogłasza nabór na organizowane w I kwartale 2013 roku bezpłatne warsztaty.  

  Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

  http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

   Komunikacja w społeczności lokalnej

  http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spo%C5%82ecznosci-lokalnej

   Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

  http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-ksi%C4%99gowo-prawne-podstawy-zarz%C4%85dzania-wiejsk%C4%85-organizacj%C4%85-pozarz%C4%85dow%C4%85

   Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym są do pobrania z powyższych linków znajdujących się na stronie Fundacji www.fww.org.pl lub portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl

   Obecnie istnieje możliwość ponownego udziału w warsztatach, jeśli brali Państwo w nich udział przed styczniem 2011 r. Jednocześnie serdecznie proszę o polecanie naszych warsztatów innym osobom. Z góry dziękuję.

   Zapraszamy również do dołączenia do grupy dyskusyjnej uczestników warsztatów w Łowiczu na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/groups/lowiczfww

   

    

   

   

  Czytaj dalej
 • 10-12-2012 14:31

  UWAGA! Zawiadomienie o przerwach w dostawie wody 11.12.2012r.

  przerwa pop.jpeg
   

  Czytaj dalej
 • 06-12-2012 10:13

  Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszam do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych na urządzenia i sprzęt zakupiony w ramach projektu oraz na druk i dostawę plakatów promujących projekt nr POKL.09.01.02-16-111/12 pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Czytaj dalej