Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 06-09-2006 14:13

Ankieta

ANKIETA
 
Szanowni Państwo,
 
W związku z kontynuacją Akcji Przejrzysta Polska przez Urząd Miejski w Korfantowie zachecamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety celem poznania Państwa opinii na temat funkcjonowania od 2005 roku w naszym Urzędzie "Kart usług". Wnioski z przeprowadzenia niniejszej ankiety posłużą do zapewnienia ciągłego doskonalenia katalogu usług wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie pod kątem Państwa oczekiwań i potrzeb.

/Burmistrz Korfantowa/

__.FORM action='strona.php3' method='post'.____.INPUT type='hidden' value='cms_korfa' name='cms'.____.INPUT type='hidden' value='269' name='id_dok'.____.INPUT type='hidden' value='34' name='id_men'.____.INPUT type='hidden' value='a' name='lad'.____.INPUT type='hidden' value='999' name='wyk'.____.INPUT type='hidden' value='Ankieta została przesłana do urzędu. Dziękujemy za poświęcony czas.' name='konf_tekst_ok'.____.INPUT type='hidden' value='Wysłanie danych z formularza nie powiodło się!' name='konf_tekst_nieok'.____.INPUT type='hidden' value='Ankieta - badanie satysfakcji klienta z poziomu usług' name='konf_temat'.____.INPUT type='hidden' value='gci' name='konf_ado1'.____.INPUT type='hidden' value='korfantow.pl' name='konf_ado2'.____.INPUT type='hidden' value='korfantow' name='konf_aod1'.____.INPUT type='hidden' value='korfantow.pl' name='konf_aod2'.__

Płeć:

__.INPUT TYPE='RADIO' name='Płeć' value='mężczyzna'.__mężczyzna __.INPUT TYPE='RADIO' name='Płeć' value='kobieta'.__kobieta

Wiek:

__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wiek:' value='20-30_lat'.__20 - 30 lat 
__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wiek:' value='31-40_lat'.__31 - 40 lat
__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wiek:' value='41-50_lat'.__41 - 50 lat
__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wiek:' value='51-60_lat'.__51 - 60 lat
__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wiek:' value='61_lat_i_wiecej'.__61 lat i więcej

Wykształcenie:

__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wykształcenie:' value='podstawowe'.__podstawowe
__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wykształcenie:' value='zawodowe'.__zawodowe
__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wykształcenie:' value='średnie'.__średnie
__.INPUT TYPE='RADIO' name='Wykształcenie:' value='wyższe'.__wyższe

Miejsce zamieszkania:  __.INPUT TYPE='RADIO' name='Miejsce_zamieszkania:' value='miasto'.__miasto 
 __.INPUT TYPE='RADIO' name='Miejsce_zamieszkania:' value='wies'.__wieś 
 __.INPUT TYPE='RADIO' name='Miejsce_zamieszkania:' value='mieszkaniec_spoza_Gminy_Korfantów'.__ mieszkaniec spoza Gminy Korfantów

 

1. Czy słyszała/ł  Pani/Pan o kartach usług w naszym urzędzie?

 

__.INPUT TYPE='RADIO' name='1.Czy_słyszała/ł_Pani/Pan_o_kartach_usług_w_naszym_urzędzie:' value='Tak'.__Tak*
__.INPUT TYPE='RADIO' name='1.Czy_słyszała/ł_Pani/Pan_o_kartach_usług_w_naszym_urzędzie:' value='Raczej_tak'.__Raczej tak
__.INPUT TYPE='RADIO' name='1.Czy_słyszała/ł_Pani/Pan_o_kartach_usług_w_naszym_urzędzie:' value='Nie'.__Nie
__.INPUT TYPE='RADIO' name='1.Czy_słyszała/ł_Pani/Pan_o_kartach_usług_w_naszym_urzędzie:' value='Nie_wiem'.__Nie wiem 

* jeśli tak, to skąd:
__.INPUT TYPE='CHECKBOX' name='Skąd:' value='z_internetu'.__z internetu
__.INPUT TYPE='CHECKBOX' name='Skąd:' value='otrzymałem/łam_w_biurze/punkcie_informacyjnym_urzędu '.__otrzymałem/łam w biurze/punkcie informacyjnym urzędu
Inne źródło (proszę wpisać) __.INPUT TYPE='TEXT' NAME='Skąd(inne):' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__

 

2. Czy korzystała/ł Pani/Pan z kart usług ?

 

__.INPUT TYPE='RADIO' name='2.Czy_korzystała/ł_Pani/Pan_z_kart_usług:' value='Tak'.__Tak*
__.INPUT TYPE='RADIO' name='2.Czy_korzystała/ł_Pani/Pan_z_kart_usług:' value='Nie'.__Nie
* jeśli tak, to proszę wpisać czego dotyczyła karta __.INPUT TYPE='TEXT' NAME='Czego_dotyczyła_karta:' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__

 

3. Czy karta usługi pomogła Pani/Panu w załatwieniu sprawy? 

__.INPUT TYPE='RADIO' name='3.Czy_karta_usługi_pomogła_Pani/Panu_w_załatwieniu_sprawy:' value='Tak'.__Tak
__.INPUT TYPE='RADIO' name='3.Czy_karta_usługi_pomogła_Pani/Panu_w_załatwieniu_sprawy:' value='Nie'.__Nie

 

4. Czy karty usług wyczerpująco wyjaśniają sposób załatwienia sprawy? 

__.INPUT TYPE='RADIO' name='4.Czy_karty_usług_wyczerpująco_wyjaśniają_sposób_załatwienia_sprawy:' value='Tak'.__Tak
__.INPUT TYPE='RADIO' name='4.Czy_karty_usług_wyczerpująco_wyjaśniają_sposób_załatwienia_sprawy:' value='Raczej_tak'.__Raczej tak
__.INPUT TYPE='RADIO' name='4.Czy_karty_usług_wyczerpująco_wyjaśniają_sposób_załatwienia_sprawy:' value='Nie'.__Nie

 

5. Czy karta usługi zawiera aktualne informacje?

 

__.INPUT TYPE='RADIO' name='5.Czy_karta_usługi_zawiera_aktualne_informacje:' value='Tak'.__Tak
__.INPUT TYPE='RADIO' name='5.Czy_karta_usługi_zawiera_aktualne_informacje:' value='Nie'.__Nie*
* jeśli nie, proszę wpisać, które są nieaktualne __.INPUT TYPE='TEXT' NAME='proszę_wpisać,_które_są_nieaktualne:' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__

 

6. Czy informacje zawarte w kartach usług są dla Pani/Pana zrozumiałe? 

 

__.INPUT TYPE='RADIO' name='6.Czy_informacje_zawarte_w_kartach_usług_są_dla_Pani/Pana_zrozumiałe:' value='Tak'.__Tak
__.INPUT TYPE='RADIO' name='6.Czy_informacje_zawarte_w_kartach_usług_są_dla_Pani/Pana_zrozumiałe:' value='Nie'.__Nie*
* proszę wpisać co jest niezrozumiałe __.INPUT TYPE='TEXT' NAME='proszę_wpisać_co_jest_niezrozumiałe:' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__

 

7. Czy poszczególne informacje zawarte w kartach usług są wystarczające?

 

 __.INPUT TYPE='RADIO' name='7.Czy_poszczególne_informacje_zawarte_w_kartach_usług_są_wystarczające:' value='Tak'.__Tak 
 __.INPUT TYPE='RADIO' name='7.Czy_poszczególne_informacje_zawarte_w_kartach_usług_są_wystarczające:' value='Raczej_tak'.__Raczej tak 
 __.INPUT TYPE='RADIO' name='7.Czy_poszczególne_informacje_zawarte_w_kartach_usług_są_wystarczające:' value='Nie'.__Nie*
*proszę wpisać:
- dodałabym(łbym) __.INPUT TYPE='TEXT' NAME='dodałabym(łbym):' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__
- zrezygnowałabym(łbym) z __.INPUT TYPE='TEXT' NAME='zrezygnowałabym(łbym)_z:' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__

 8. Czy karty usług są przejrzyste?, tj. czy łatwo można odczytać zawarte w nich informacje? 

__.INPUT TYPE='RADIO' name='8.Czy_karty_usług_są_przejrzyste:' value='Tak'.__Tak 
__.INPUT TYPE='RADIO' name='8.Czy_karty_usług_są_przejrzyste:' value='Raczej_tak'.__Raczej tak 
__.INPUT TYPE='RADIO' name='8.Czy_karty_usług_są_przejrzyste:' value='Nie'.__Nie* 
* jeśli nie, proszę wpisać co jest nieczytelne 
__.INPUT TYPE='TEXT' NAME='co_jest_nieczytelne:' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__
 

 9. Jak często karty usług powinny być aktualizowane?

__.INPUT TYPE='RADIO' name='9.Jak_często_karty_usług_powinny_być_aktualizowane:' value='raz_na_rok'.__raz na rok
__.INPUT TYPE='RADIO' name='9.Jak_często_karty_usług_powinny_być_aktualizowane:' value='raz_na_2_lata'.__raz na 2 lata
__.INPUT TYPE='RADIO' name='9.Jak_często_karty_usług_powinny_być_aktualizowane:' value='w_miarę_potrzeb'.__w miarę potrzeb
__.INPUT TYPE='RADIO' name='9.Jak_często_karty_usług_powinny_być_aktualizowane:' value='inne'.__inne
__.INPUT TYPE='TEXT' NAME='Jak_często_karty_usług_powinny_być_aktualizowane(inne):' SIZE='40' CLASS='wpisz'.__

 10. Inne Pani/Pana uwagi dotyczące kart usług:

__.TEXTAREA NAME='10.Inne_Pani/Pana_uwagi_dotyczące_kart_usług:' COLS='42' ROWS='5' CLASS='wpisz'.____./TEXTAREA.__

 __.INPUT type='submit' value='Wyślij' name='konf_wyslij' CLASS='klawisz'.__

__./FORM.__