Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 28-11-2007 14:43

1.1 OPRACOWANIE SYSTEMU I PRZEPROWADZENIE BADANIA FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG

PDF122_2006.pdf (1,16MB)

Ankieta - proszę kliknąć na link w celu wypełnienia ankiety.

Ankiety wyłożone w urzędzie:

Norbi 001.jpeg Norbi 002.jpeg

Sprawozdanie:

Do realizacji zadania przystąpił sześcioosobowy zespół pracowników Urzędu Miejskiego, powołany do realizacji zadań Programu Przejrzysta Polska w pierwszej edycji.
Opracowano projekt zarządzenia w sprawie zatwierdzenia zadania pn. „Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług” realizowanego w ramach kontynuacji Akcji Przejrzysta Polska w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
Zarządzenie to weszło w życie 31.08.2006r. Jako metodę badawczą wybrano ankietę (załącznik do zarządzenia), która do końca grudnia zostanie przeprowadzona wśród interesantów załatwiających sprawy w urzędzie. Badania te będą przeprowadzane w 2006 i 2007 roku, potem w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na 3 lata. Po zebraniu ankiet zostaną opracowane jej wyniki i sformułowane wnioski. Następnie zespół przystąpi do podejmowania działań korygujących.

DOCWyniki badania dotyczące funkcjonowania kart usług w 2006 roku (37,00KB)

DOCWyniki badania dotyczące funkcjonowania kart usług w 2007 roku (38,00KB)