Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 25-09-2006 14:57

3.1 OPRACOWANIE Z UDZIALEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PROCEDURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RTFUchwała Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Korfantów. (20,40KB)

RTFZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Korfantów. (8,18KB)

 

Raport z przebiegu opracowania procedury:
Procedura jest dostępna na stronie internetowej urzędu, ponadto sołtysi, przedstawiciele biznesu, radni zostali poinformowani o procedurze (uczestniczyli w jej opracowaniu). Dodatkowo treść procedury będzie przypominana podczas spotkań z przedstawicielami organizacji, społeczności lokalnej.

 

Sprawozdanie:
Spotkania ze społecznością lokalną odbyły się w styczniu 2005 roku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji społecznych, biznesu, pracowników samorządowych, radnych.
Opracowano projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych. Projekt ten przedyskutowany został także na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Korfantowie. Następnie 14.02.2005r. przyjęta została uchwała Rady Miejskiej w sprawie konsultacji społecznych, której treść zamieszczona została na stronie internetowej urzędu.