Dziś są imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Wybierz język:
 26-02-2015 09:46

Strategia Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku przyjęta

25 lutego 2015 roku w trakcie  V sesji Rady Miejskiej w Korfantowie, po wysłuchaniu informacji dotyczącej  nowej strategii przedstawionej przez Pana dr Marka Chrzanowskiego  radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku.

             Jednymi z najważniejszych aspektów tej uchwały  było określenie wizji i misji gminy  na kolejne lata.

Wizją Gminy Korfantów w 2020 roku jest :

Ziemia Korfantowska  -obszarem zrównoważonego rozwoju gospodarczego, otwartym na współpracę, zamieszkałym przez zdrowe, wykształcone, nowoczesne, aktywne, gospodarne i kulturalne społeczeństwo, żyjące w bezpiecznym, czystym i bogatym środowisku.

Misja Gminy Korfantów:

Tworzyć miejsce przyjazne mieszkańcom, przyciągające turystów i  zachęcające do inwestycji, poprzez świadczenie usług publicznych wysokiej jakości i wykorzystywanie w sposób zrównoważone dostępnych zasobów.

            Radni zgłosili szereg wniosków, które dotyczyły głównie poprawy stanu dróg gminnych, zagospodarowania terenu przed stadionem miejskim,  zagospodarowania Rynku w Ścinawie Malej,  szkolnego placu zabaw w Ścinawie Małej, dofinansowania do modernizacji boiska sportowego w Przechodzie, uszczelnienia okien w przedszkolu w  Rzymkowicach.

             Utworzyli również odrębne obwody głosowania, aby umożliwić wzięcie udziału  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom przebywającym 10 maja 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Korfantowie i Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Zmienili wysokość budżetu  Gminy Korfantów na 2015 rok oraz zadecydowali o wystąpieniu Gminy Korfantów ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Wspólne Źródła  Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała” z dniem 30 września 2015 roku.

            Odpowiedzi na część interpelacji udzielił Burmistrz Korfantowa, radny Mariusz Żabiński zaprosił  wszystkich  na szereg  imprez sportowych, które odbędą się w najbliższym czasie w gminie  (biegi przełajowe, zawody tenisa stołowego), a Sekretarz Gminy  przypomniał o możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej  niezależnie od wielkości dochodu przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z obrad.