Dziś są imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wybierz język:
 02-03-2015 14:05

Spotkanie Liderów Odnowy Wsi w Pawłowicach

W dniach 19 - 20 lutego 2015 roku w Pałacu w Pawłowicach odbyło się spotkanie Liderów Odnowy Wsi województwa opolskiego. Spotkanie było zorganizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło blisko 100 zaproszonych przedstawicieli sołectw o statusie Lidera i Zaawansowanego uczestnika Programu Odnowy Wsi.

Program spotkania został podzielony tematycznie na dwa dni. W pierwszym dniu spotkania zostały poruszone tematy przez Pana Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewodę Opolskiego, Panią Mariolę Szachowicz – Z-cę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Tomasza Karaczan – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Osoby prowadzące spotkanie poruszyły tematy dotyczące m.in.:

  • założeń krajowego projektu Sieć Najciekawszych Wsi;
  • strategicznych kierunków rozwoju wsi opolskiej w latach 2014-2020 w działaniach Samorządu Województwa Opolskiego oraz planu działań Opolskiego Programu Odnowy Wsi;
  • form wsparcia finansowego dla rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W drugim dniu spotkania prezentowały się sołectwa, które w ubiegłym roku zostały zaproszone do projektu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi tj. Stare Siołkowice (gm. Popielów), Kamień Śląski (gm. Gogolin) oraz Pawłowice (gm. Gorzów Śląski).

Po prezentacji sołectw odbyło się spotkanie przedstawicieli kolejnych 8 sołectw i władz samorządowych gmin, na obszarze których znajdują się sołectwa zaproszone do uczestnictwa w projekcie Sieci Najciekawszych Wsi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizacja projektu stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego na lata 2014-2015 r.

Wszystkie prezentacje i materiały ze spotkania znajdują się na stronie http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=30&idd=633.

W związku z Programem „Odnowa Wsi” została wydana publikacja pn. „ODNOWA WSI Przestrzeń, ludzie, działania” pod redakcją Pana Ryszarda Wilczyńskiego oraz Pana Wacława Idziaka Egzemplarze w/w publikacji zostały przekazane przez Opolski Urząd Wojewódzki i są dostępne w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, pokój nr 13. Zapraszamy do odbioru książek Sołtysów (miejscowości uczestniczących w programie „Odnowa Wsi”).

 

JW/JG