Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 02-04-2015 15:13

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie”

DOCZaproszenie do złożenia oferty 2.04..doc (293,50KB)

DOCzałacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (288,50KB)

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 2.doc (264,50KB)


DOCWykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 3.doc (267,00KB) - UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCY ZAŁĄCZNIK W DNIU 03.04.2015 R

DOCumowa z insp. nadzoru 2.04..doc (321,50KB)