Dziś są imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
Wybierz język:
 02-04-2015 15:13

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie”

DOCZaproszenie do złożenia oferty 2.04..doc

DOCzałacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 2.doc


DOCWykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 3.doc - UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCY ZAŁĄCZNIK W DNIU 03.04.2015 R

DOCumowa z insp. nadzoru 2.04..doc