Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 08-04-2015 15:24

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie”.

Działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Korfantów realizując zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie” zawiadamia o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole, z ceną: netto 1.620,00 zł, brutto 1.992,60 zł.