Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 10-04-2015 13:29

Badania fokusowe w Gminie Korfantów realizowane w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020

Informacje ogólne.

II etap konsultacji społecznych.

Rozpoczyna się II etap konsultacji społecznych – opracowywanie wizji, misji i celów strategicznych. W ramach tego etapu, zarówno dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020), jak i dla strategii sektorowych: Strategii Rozwoju Transportu, Strategii Rynku Pracy oraz Strategii Rozwoju Społecznego przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców, spotkania i warsztaty oraz badania Delphi.

 Ten etap konsultacji społecznych  w Gminie Korfantów  przeprowadzony  zostanie w dniu 28 kwietnia 2015 r. w godz. 8.00-17.30 (w Gimnazjum w Korfantowie) i 20 maja 2015 r. w godz. 12.00-19.30 (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, spotkanie dotyczące wyłącznie Strategii Transportu).


Konsultacje społeczne są prowadzone przez cały okres opracowywania każdej ze Strategii. Celem procesu konsultacji jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, liderami opinii oraz włączenie ich w pracę nad dokumentami na każdym z etapów. Dzięki pozyskaniu informacji od mieszkańców OF PN2020, możliwe jest uczynienie Strategii jak najbardziej zakorzenioną w rzeczywistości oraz użyteczną dla odbiorców.

W trakcie II etapu konsultacji u każdego z Partnerów odbędą się trzy tury spotkań (dla każdej z 4 Strategii osobno – w każdej gminie i powiecie odbędzie się łącznie 12 spotkań):

-badania fokusowe z udziałem kluczowych interesariuszy Strategii (przedstawicieli instytucji  publicznych, organizacji społecznych, liderów opinii),
-spotkania warsztatowe z przedsiębiorcami, lokalnymi liderami opinii, przedstawicielami organizacji  społecznych,

-spotkania warsztatowe z udziałem mieszkańców.

Spotkania mają charakter otwarty – zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane rozwojem Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

 

Badanie ankietowe z mieszkańcami będzie przeprowadzane telefonicznie (ankieter przeprowadza wywiad w trakcie rozmowy telefonicznej) oraz papierowo (respondenci samodzielnie bądź przy wsparciu ankietera wypełniają ankietę papierową).

Do udziału w badaniu Delphi zaproszeni zostaną liderzy opinii oraz eksperci z zakresu dziedzin, których dotyczą poszczególne Strategie. Badanie będzie przeprowadzane on-line – udział w nim będzie można wziąć poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety dotyczącej rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020). Po podsumowaniu ankiety, te same osoby zostaną poproszone o odniesienie się do wyników badania.

Badania przeprowadzane w trakcie II etapu konsultacji społecznych posłużą poszerzeniu informacji zdobytych podczas I etapu, czyli tworzenia diagnozy. Respondenci oraz uczestnicy spotkań będą proszeni o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. wizerunku OF PN2020, oczekiwań i potrzeb mieszkańców wobec OF PN2020, możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi (w tym współpracy transgranicznej z Republiką Czeską), tendencje demograficznych i migracyjnych.Efektem konsultacji będzie opracowanie wizji, misji i celów strategicznych dla każdej ze Strategii. Wizja przedstawiać będzie pożądany obraz PN2020. Misja stanowić będzie deklarację określającą koncepcję działania oraz zobowiązania interesariuszy. Z kolei cele strategiczne odpowiedzą na pytania, jak ma funkcjonować i w jakim kierunku ma się rozwijać PN2020.

Zachęcamy do udziału we wszystkich formach konsultacji dla każdej ze Strategii – dzięki aktywnemu udziałowi w spotkaniach i badaniach mogą się Państwo stać współtwórcami tych ważnych dokumentów.

 

1)  Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Przed nami badania fokusowe, organizowane w ramach II etapu konsultacji społecznych nad powstającą Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Celem badania jest uzupełnienie danych zebranych w poprzednim etapie konsultacji oraz praca nad częścią strategiczną dokumentu – wyznaczanie wizji, misji, celów strategicznych i kierunków działań.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 do udziału w badaniu fokusowym. Planowany czas trwania spotkania to 3 godziny. Zapewniamy materiały niezbędne do pracy (materiały biurowe i informacyjne) oraz catering. U każdego z Partnerów odbędzie się jedno badanie fokusowe (harmonogram spotkań znajduje się poniżej).

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja

W razie pytań dotyczących spotkań, prosimy o kontakt z Martyną Sztajerwald, mail: , tel. 22 630 98 34.

Termin badań fokusowych: 28.04.2015 r. godz. 8.00-11.00

Miejsce: Gimnazjum w Korfantowie, ul. A. Mickiewicza  1

 

 

2) Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Zapraszamy do udziału w badaniu fokusowym, będącym częścią prac nad Strategią Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Szczególnie zależy nam na udziale przedstawicieli instytucji publicznych, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami społecznymi, a więc m.in. sytuacją dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, osób niepełnosprawnych, systemem pomocy społecznej czy integracją społeczną.
Zapewniamy materiały niezbędne do pracy (materiały biurowe i informacyjne) oraz catering.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja


W razie pytań dotyczących spotkań, prosimy o kontakt z wykonawcą Strategii, mail: , tel. 58 307 44 06.

Termin badań fokusowych: 28.04.2015 r. godz. 11.15-14.15.

Miejsce: Gimnazjum w Korfantowie, ul. A. Mickiewicza  1

 

3) Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Rozpoczynamy badania fokusowe w ramach II etapu prac nad Strategią Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem lokalnego rynku pracy do udziału w spotkaniach. Celem II etapu jest wyznaczenie wizji, misji i celów strategicznych dla powstającej Strategii. Zaangażowanie osób związanych z lokalnym rynkiem pracy może znacząco podnieść jakość dokumentu.

Zapewniamy materiały niezbędne do pracy (materiały biurowe i informacyjne) oraz catering.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja

W razie pytań dotyczących spotkań, prosimy o kontakt z wykonawcą Strategii, mail: , tel. 71 79 49 249.

Termin badań fokusowych: 28.04.2015 r. godz. 14.30-17.30

Miejsce: Gimnazjum w Korfantowie, ul. A. Mickiewicza  1

 

4) Strategia Rozwoju Transportu  Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Uczestnicy spotkania: mieszkańcy  gminy, przedsiębiorcy.

Termin badań fokusowych: 20.05.2015 r. godz. 12.00-19.30.

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Partnerstwa Nyskiego 2020 znajdą Państwo na stronie:

http://www.partnerstwo-nyskie2020.pl/