Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 06-05-2015 08:13

Spotkania fokusowe dot. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 i strategii sektorowych

W dniu 28.04.2015 w Gimnazjum w Korfantowie odbył się II etap konsultacji społecznych – opracowywanie wizji, misji i celów strategicznych dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020 i strategii sektorowych. W ramach konsultacji przeprowadzone zostały trzy tury spotkań

  • badania fokusowe z udziałem kluczowych interesariuszy Strategii (przedstawicieli instytucji  publicznych, organizacji społecznych, liderów opinii),
  • spotkania warsztatowe z przedsiębiorcami, lokalnymi liderami opinii, przedstawicielami organizacji  społecznych,
  • spotkania warsztatowe z udziałem mieszkańców.

Konsultacje społeczne są prowadzone przez cały okres opracowywania każdej ze Strategii tj. Rynku Pracy, Społecznej, Transportu i Ogólnej. Celem procesu konsultacji jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, liderami opinii oraz włączenie ich w pracę nad dokumentami na każdym z etapów. Dzięki pozyskaniu informacji od mieszkańców OF PN2020, możliwe jest uczynienie Strategii jak najbardziej zakorzenioną w rzeczywistości oraz użyteczną dla odbiorców.


Efektem konsultacji będzie opracowanie wizji, misji i celów strategicznych dla każdej ze Strategii. Wizja przedstawiać będzie pożądany obraz PN2020. Misja stanowić będzie deklarację określającą koncepcję działania oraz zobowiązania interesariuszy. Z kolei cele strategiczne odpowiedzą na pytania, jak ma funkcjonować i w jakim kierunku ma się rozwijać PN2020.

Zachęcamy do udziału we wszystkich formach konsultacji dla każdej ze Strategii – dzięki aktywnemu udziałowi w spotkaniach i badaniach mogą się Państwo stać współtwórcami tych ważnych dokumentów.