Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 01-06-2005 13:43

Cyfrowy Urząd - załatw sprawę przez internet !

Gmina Korfantów przystąpiła do pilotażowego programu Cyfrowy Urząd realizowanego na terenie województwa opolskiego w ramach portalu Wrota Opolszczyzny. Korzystając z możliwości, jakie daje Cyfrowy Urząd, obywatel bądź przedstawiciel instytucji (firmy) może rozpocząć załatwianie sprawy przez internet.

Należy pamiętać, że:

Korzystający z Cyfrowego Urzędu może rozpocząć załatwianie sprawy, która znajduje się w katalogu, ale sprawa ta nie zostanie załatwiona przez internet do końca! Po otrzymaniu przez sprawę statusu "Sprawa załatwiona" należy udać się do urzędu w celu odbioru dokumentów, dokonania ewentualnych opłat oraz złożenia stosownych podpisów. Cyfrowy Urząd pozwala na ograniczenie wizyt w urzędzie w stosunku do tradycyjnego załatwiania spraw. A zatem - klient może złożyć przez internet wypełniony dokument (np. wniosek) i nastąpi wszczęcie sprawy w danym urzędzie.

Każda sprawa, jaką można rozpocząć w Cyfrowym Urzędzie posiada swój opis oraz e-formularz. Należy bardzo dokładnie wypełnić e-formularz, aby nie popełnić w nim błędów. Ponieważ nadal w administracji publicznej nie funkcjonuje podpis elektroniczny, to e-formularz identyfikowany jest przez imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu tożsamości (w przypadku osoby fizycznej) oraz REGON i NIP (w przypadku firm i instytucji). Formularze można wysyłać do urzędów biorących udział w pilotażu. Wysłanie e-formularza do urzędu nastąpi dopiero po jego prawidłowym wypełnieniu! Można go przed wysłaniem wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera. Wysłany e-formularz otrzymuje indywidualny numer Cyfrowego Urzędu, a klient otrzymuje zwrotną informację, pod jakim numerem Cyfrowego Urzędu, do kogo, w jakiej sprawie, kiedy i kto wysłał e-formularz. Obecnie można nadać bieg następującym sprawom (po kliknięciu na link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę Wrót Opolszczyzny, gdzie będzie można wypełnić formularz):

Sprawdzenie stanu sprawy dla osób fizycznych

Sprawdzenie stanu sprawy dla firm i instytucji

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla firm i instytucji

Deklaracja na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od środków transportowych dla firm i instytucji

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dla osób fizycznych

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dla firm i instytucji

Przyjęcie aplikacji składanych przez kandydatów na pracowników