Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 15-06-2005 09:00

Omnibusy 2005

Każdy konkurs i olimpiada, to nowe doświadczenie zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Ta płaszczyzna pracy szkoły jest niezwykle istotna, jako, że pozwala młodzieży sięgać po wiedzę wykraczającą poza ramy programów nauczania, rozwijać uzdolnienia i umiejętności, ukierunkować rozwój. Zorganizowane przez Zespół Szkół w Korfantowie, a odbywające się w tym roku po raz drugi, uroczyste spotkanie laureatów i finalistów konkursów, ich rodziców oraz opiekunów, pokazało jak liczna jest grupa młodzieży ambitnej, uzdolnionej, pracowitej, pragnącej zdobywać wiedzę i laury oraz reprezentować swoją szkołę nie tylko w województwie, ale i na szczeblu krajowym.

Otwierający spotkanie dyrektor Zespołu Szkól w Korfantowie, Wiesław Król podziękował zaproszonym uczniom, rodzicom i opiekunom. Tym dobrym przykładem chcemy zachęcić innych uczniów do pracy w konkursach i olimpiadach. – powiedział. Stwarzamy naszej młodzieży warunki do poszerzania horyzontów i reprezentowania szkoły i jak widzimy nasi uczniowie chętnie i z dobrymi rezultatami z tej możliwości korzystają.

Jak zauważył dyrektor Ireneusz Misztal, w spotkaniu, które odbyło się 10 czerwca br. uczestniczyła tylko niewielka grupa zasłużonych. Zaproszono na nie jedynie laureatów tych konkursów i olimpiad, które były prowadzone pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty. Nasi uczniowie w mijającym roku szkolnym brali udział w około 40 konkursach – powiedział dyrektor Misztal. Oprócz konkursów przedmiotowych były to między innymi Wojewódzki Konkurs Szkolnych Teatrów Amatorskich, konkursy wokalne, konkursy plastyczne, konkursy organizowane pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża, konkursy techniczne i recytatorskie. My sami byliśmy organizatorami konkursu matematycznego o międzynarodowym charakterze. Znakomite miejsca zajmowali uczniowie szkoły w zawodach i turniejach sportowych, dla laureatów których, można byłoby zorganizować osobne uroczyste spotkanie.

Wręczenia dyplomów i listów gratulacyjnych dokonali dyrektorzy Zespołu Szkół: Wiesław Król,. Teresa Kozubek oraz Ireneusz Misztal. Wybitni uczniowie otrzymali dyplomy z tytułem "Omnibusa", a więc człowieka mającego dużą wiedzę z różnych dziedzin, za postawę godną człowieka renesansu z życzeniami dalszych sukcesów. Rodzice laureatów otrzymali listy gratulacyjne z wyrazami uznania i szacunku za wzorowe wychowanie dziecka, które swoimi osiągnięciami wsławiło imię szkoły i przydało dumy pedagogom. Wręczając dyplomy uznania nauczycielom-opiekunom laureatów, dyrektor Misztal podkreślił, że to im przypada rola szlifowania diamentów, które zdobywając laury nabierają blasku.

W gronie najlepszych z najlepszych w tym roku szkolnym znalazły się  Marta Fudali i Justyna Wolak. Marta, uczennica klasy IIIa Szkoły Filialnej w Puszynie została finalistką X Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas I-III Szkoły Podstawowej. Marta bardzo wcześnie przejawiała zamiłowanie do czytania książek – powiedziała Joanna Fudali, polonistka przygotowująca Martę do konkursu. Jako sześcioletnie dziecko czytała płynnie i ze zrozumieniem, wybierała książki, których tematyka wyprzedzała jej wiek. Jest sumienna i pracowita, spędza wiele godzin przy biurku, ćwicząc wytrwale zadania ortograficzne. Wyznacza sobie cele i uparcie do nich dąży. Marta bardzo chciała bezbłędnie napisać test. Czułam się dobrze przygotowana  – powiedziała. Zadania wydawały mi się łatwiejsze niż na etapie gminnym. Cieszę się, że w tym roku wzięłam udział w konkursie.

Wielkim powodem do dumy jest dla szkoły osiągnięcie Justyny Wolak, uczennicy klasy IIIb gimnazjum. Justyna pracując pod opieką historyka, Marka Misztala uzyskała tytuł finalistki II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Instytutu Pamięci Narodowej p.n. "Budujemy nowy dom. Społeczeństwo i władza w Polsce w latach 1944-1956.Doświadczenia świadka historii". Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu było napisanie pracy o tworzeniu się zrębów społecznych i politycznych państwa polskiego po II wojnie światowej. Etap wojewódzki polegał na napisaniu testu kompetencji z zakresu historii Polski w latach 1945-1956. Krajowy etap konkursu, który odbył się w Warszawie, obejmował ustną obronę pracy oraz elementy egzaminu z zakresu historii Polski. Justyna sprostała trudnym zadaniom, a poza satysfakcją zyskała zwolnienie z części humanistycznej egzaminu końcowego gimnazjum.

Jolanta Flakowska

Dsc05123.jpeg Dsc05141.jpeg Dsc05147.jpeg Dsc05148.jpeg Dsc05157.jpeg Dsc05163.jpeg Dsc05164.jpeg Dsc05166.jpeg Dsc05167.jpeg Dsc05174.jpeg Dsc05176.jpeg Dsc05178.jpeg
  Dsc05120.jpeg