Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 20-05-2015 12:12

Pięciolecie funduszu sołeckiego

Minęło już pięć lat realizacji zadań gminy w ramach środków funduszu sołeckiego. Historia gminnego funduszu sołeckiego rozpoczęła się na XXXVII sesji Rady Miejskiej dnia 06 maja 2009 roku, na której radni przyjęli uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Korfantów na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki, która była podstawą do naliczenia środków funduszu, podziału tychże środków na poszczególnych zebraniach sołeckich oraz umieszczenia zaplanowanych działań w projekcie budżetu na rok 2010.

 Od roku 2010 Gmina Korfantów z zapałem i zaangażowaniem mieszkańców poszczególnych sołectw, z mniejszą lub większą aktywnością, podejmowała działania wskazane przez zebrania wiejskie, realizowane przy współudziale Urzędu Miejskiego i finansowane ze środków budżetu. Pomimo wielu trudności warto podkreślić sukces podejmowanych działań wynikający przede wszystkim z pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez oddanie do ich bezpośredniej dyspozycji wydzielonych z budżetu gminy środków finansowych oraz z rozwoju lokalnych centrów kultury i publicznych terenów rekreacyjnych.

Pomimo wielu głosów krytycznych nt. funduszu sołeckiego i nieraz ożywionych dyskusji komisji Rady Miejskiej nt. racjonalnego wydatkowania środków z budżetu, Gmina Korfantów przez kolejne lata wyodrębniała z projektowanych wydatków budżetowych środki funduszu sołeckiego, tworząc zarys popularnego w miastach tzw. budżetu obywatelskiego.
W latach 2010-2014 sołectwa wydatkowały w tej formie kwotę: 1 269 041,16 złotych tj. 1% wydatków budżetowych ogółem. Poniżej zestawiono wydatki planowane i wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego w ostatnich pięciu latach w porównaniu z wykonaniem ogółu wydatków budżetu.

Więcej informacji na temat realizowanych zadań w DOCzałączonym pliku (291,00KB).