Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 04-07-2005 08:54

Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej w Przechodzie imprezą ponadregionalną

Został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą imprezę ponadregionalną organizowany w ramach realizacji programu Odnowa Wsi.
Konkurs na organizację przedsięwzięć promujących idee Odnowy Wsi realizowany w ramach programu Odnowa Wsi jest jedną z form wsparcia, jakiego udziela Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego grupom Odnowy Wsi.
Głównym celem organizacji konkursu jest promowanie rozwoju obszarów wiejskich i programu odnowa wsi.
Do konkursu, w terminie przewidzianym w regulaminie, wpłynęły 54 wnioski z 36 gmin.
W kategorii na przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym i ponadregionalnym znane w regionie komisja wytypowała 8 projektów, które uzyskały najwyższe lokaty. Na szóstym miejscu znalazł się Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej - Przechód. Wyróżnione przedsięwzięcia zostaną dofinansowane w kwocie 1500 zł.

A. Ch.