Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 01-07-2005 09:24

Sukces Gminy Korfantów w programie unijnym Leader+

Gmina Korfantów otrzyma dofinansowanie w wysokości 62tys. na realizację (w ramach unijnego programu Leader+) projektu LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA SZANSĄ NOWEJ JAKOŚCI ŻYCIA I ROZWOJU KORFANTOWSKIEJ WSI.
Zarys projektu powstał pod czas licznych rozmów z mieszkańcami wsi, z których wynikało, iż sołectwom brakuje elementarnej wiedzy, informacji na temat możliwości kreowania rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia.
Nasz projekt spowoduje, iż ludność wiejska podejmie działania aktywizujące swoje środowisko.
Realizacji projektu służyć będą następujące działania:

  • przeprowadzenie we wszystkich sołectwach zebrań podczas których wybrane zostaną 5-10 osobowe zespoły (w zależności od wielkości wsi) "najaktywniejszych mieszkańców",
  • zespoły te wezmą udział w szkoleniach z zakresu stymulowania mieszkańców i organizacji działających na wsi, w planowaniu i opracowywaniu strategii rozwoju i tworzenia stowarzyszeń rozwoju lokalnego,
  • końcowym efektem prac w zespołach "najaktywniejszych mieszkańców" będzie przekształcenie ich w Lokalne Grupy Działania,
  • aktywna działalność Lokalne Grupy Działania (LGD) środki pozyskane na rozwój wsi zdynamizują ich pracę i wpłyną na poprawę jakości życia na wsi,
  • namacalne, ewidentne dowody pracy LGD w środowisku wiejskim przełamią barierę nieufności i przyczynią się do aktywizacji wszystkich mieszkańców. się do promocji obszaru objętego projektem.


A.Ch.