Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 02-06-2015 12:35

Zgłoś swój pomysł na projekt

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Korfantów, przedstawiciele grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i parafie.

W dniu 27.05.2015r. została podjęta uchwała o przystąpieniu Gminy Korfantów do Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Podobnie jak w latach poprzednich przynależność do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała umożliwiała aplikowanie naszych mieszkańców o dotacje w ramach PROW 2007-2014 tak obecnie przynależność do Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór umożliwi aplikowanie o środki w ramach PROW 2014-2020.

W związku z przygotowaniem do nowego okresu programowania Nyskie Księstwo Jezior i Gór rozpoczyna prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR). LSR będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym korzystanie ze środków Unii Europejskiej w ramach osi . Wszystkie cele w niej zawarte będą mogły być zrealizowane w postaci Państwa projektów. Bardzo ważnym jest zatem zaplanowanie przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

STRTEGIA -TO PAŃSTWA WIZJA ROZWOJU:

MIEJSCOWOŚCI, GMIN  I CAŁEGO OBSZARU

Dlatego zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w jej tworzeniu.

Poniżej przedstawione karty pomysłu na rozwój – to Państwa propozycja do LSR. Każdy mieszkaniec może przedstawić swój pomysł na projekt lub zadanie, których realizacji, przy wsparciu środków Unii Europejskiej mógłby się podjąć, i które powinno zostać zrealizowane  na obszarze w ciągu najbliższych lat.

Będziemy wdzięczni za przekazanie wszelkich pomysłów do biura Nyskiego Księstwa Jezior i Gór przy ul. Kolejowej 15 (Urząd Miejski w Nysie), pok.034, e-mail: ,  

                     TERMIN ZBIERANIA KART DO 17 LIPCA 2015

KARTA dla przedsiębiorców, rolników i osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą i prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą

Fiszka dla przedsiębiorcy

Fiszka dla przedsiębiorcy

 

KARTA dla pozostałych grup (stowarzyszenia, fundacje, KGW, LZS, podmioty ekonomii społecznej, parafie, JST, jednostki oświatowe, osoby fizyczne)

Fiszka - pomysł na rozwój

Fiszka - pomysł na rozwój

 

INNE DOKUMENTY:

PROW 2014-2020 (wersja skrócona)

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

 

Broszura MRiRW – PROW 2014-2020 – wnioskodawców w ramach LGD interesuje szczególnie Leader -str. 17-19

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/prow-2014-2020-konkurencyjnosc-rozwoj-terenow-wiejskich-i-ekologia.html