Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 12-06-2015 09:27

Praca Rady Miejskiej w Korfantowie

Rada Miejska  w Korfantowie na sesjach w miesiącach od marca-maja br.  podjęła uchwały dotyczące m.in.

- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017;

- przeznaczenia środków na przygotowanie projektu budowlanego przebudowy kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Korfantowie (6,5 tys. zł);

- przeznaczenia środków na przebudowę pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie i wydzielenie w nim pomieszczeń Domu Seniora ( 20 tys. zł);

- przeznaczenia środków na przebudowę pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Korfantowie na pomieszczenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biura ewentualnej poradni terapeutycznej (ponad 33 tys. zł);

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok;

- dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Nysie (20 tys. zł).;

- uchylenia uchwały w sprawie ustalenia godzin zamykania placówek gastronomicznych, tym samym pozostawiając  przedsiębiorcom swobodę w zakresie godzin otwarcia placówek gastronomicznych;

- możliwości dokonywania wpłat za sprawy z zakresu  Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności bezpośrednio u pracowników merytorycznych (szczególnie ważne dla mieszkańców załatwiających sprawy w budynku na Rynku w Korfantowie, którzy nie muszą już dokonywać wpłat w drugim budynku administracyjnym urzędu na ul. Reymonta);

- przeznaczenia środków na  utwardzenie terenu przy budynku pawilonu sportowego na stadionie w Korfantowie ( 35 tys. zł);

-  gospodarki odpadami,  w tym przyjęcia nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminach, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku wraz z  uchwałami z zakresu odbioru odpadów (uchwały te dają podstawę do przygotowania się gminy do organizacji przetargu na odbiór odpadów i ich wywóz przez firmę wyłonioną z przetargu od 1 stycznia 2016 roku);

- zwiększenia środków na zadanie dotyczące przebudowy kanalizacji sanitarnej w kierunku od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków  w Korfantowie wraz z przepompownią o kwotę  57 664,00 zł;

- przeznaczenia środków na opracowanie i przygotowanie aktualizacji Gminnego Programu ochrony środowiska, założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Korfantów oraz Program ograniczenia niskiej emisji ( łącznie 50 tys. zł);

- przeznaczenia kwoty 15 tys. zł tytułem dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na budowę chodnika w Przydrożu Małym  (Ligota Ścinawska)  ze względu na duże realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców poruszających się drogą powiatową w kierunku przystanku autobusowego, głownie dzieci;

- przystąpienie Gminy Korfantów do Stowarzyszenia  ,,Nyskie Księstwo Jezior i Gór” na warunkach członka zwyczajnego” od dnia 1 czerwca 2015 roku;

- ujednolicenia wysokości bonifikat przysługujących nabywcom budynków i lokali  mieszkalnych  w wysokości 60 %.

IMG_5217.jpeg

 

Wszystkie  podjęte uchwały Rady Miejskie w Korfantowie dostępne są na stronie:

http://prawomiejscowe.pl/institution/18425/table