Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 08-07-2005 12:43

Obwieszczenia Burmistrza Korfantowa

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KORFANTOWA

z dnia 07 lipca 2005 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U z 2001 r. Nr 46 poz. 499 ze zmianami: Dz. U z 2001 r. Nr 74 poz. 786, Nr 154 poz. 1802, z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188 i z 2004 r. Nr 25 poz. 219/ oraz uchwał Nr XXXIX/253/02 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 11 czerwca 2002 roku i Nr XXXIV/224/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Korfantów dla przeprowadzenia w dniu 25 września 2005 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

miasto: Korfantów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Korfantowie, Rynek 10
/lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych/

2

sołectwa: Kuropas, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Puszyna, Rączka, Stara Jamka, Wielkie Łąki i Włostowa

Zespół Szkół w Korfantowie ul. 3 Maja 12

3

sołectwa: Borek i Kuźnica Ligocka

Świetlica Wiejska w Kuźnicy Ligockiej

4

sołectwo: Przechód

Zespół Szkół
w Przechod
zie nr 239

5

Sołectwo : Rzymkowice

Szkoła Podstawowa
w Rzymkowicach nr 7

6

sołectwa: Pleśnica, Przydroże Małe i Przydroże Wielkie

Przydroże Małe nr 55 /była Szkoła Podstawowa/

7

sołectwo: Ścinawa Mała

Zespół Szkół w Ścinawie Małej ul. Klasztorna 4

8

sołectwa: Gryżów, Jegielnica, Ścinawa Nyska i Węża

Wiejski Dom Kultury
w Ścinawie Nyskiej
ul. Nyska 21

9

sołectwa: Rynarcice i Włodary

Szkoła Podstawowa we Włodarach
ul. Szkolna 1

10

miasto: Korfantów : Dom Pomocy Społecznej “Maria”

Dom Pomocy Społecznej “ Maria” Korfantów ul. 3 Maja 2

11

miasto: Korfantów : Opolskie Centrum Rehabilitacji

Opolskie Centrum Rehabilitacji Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Głosowanie odbędzie się dnia 25 września 2005 roku
w godzinach 600- 2000

 

Burmistrz Korfantowa

/-/ Zdzisław Martyna

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KORFANTOWA

z dnia 07 lipca 2005 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U z 2000 roku Nr 47 poz. 544 ze zmianami: Dz. U z 2002 roku Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188 i z 2004 roku, Nr 25 poz. 219/ oraz uchwał Nr XXXIX/253/02 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 11 czerwca 2002 roku i Nr XXXIV/224/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Korfantów dla przeprowadzenia w dniu 09 października 2005 roku wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

miasto: Korfantów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Korfantowie, Rynek 10
/lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych/

2

sołectwa: Kuropas, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Puszyna, Rączka, Stara Jamka, Wielkie Łąki i Włostowa

Zespół Szkół w Korfantowie ul. 3 Maja 12

3

sołectwa: Borek i Kuźnica Ligocka

Świetlica Wiejska w Kuźnicy Ligockiej

4

sołectwo: Przechód

Zespół Szkół w Przechodzie nr 239

5

sołectwo : Rzymkowice

Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach nr 7

6

sołectwa: Pleśnica, Przydroże Małe i Przydroże Wielkie

Przydroże Małe nr 55 /była Szkoła Podstawowa/

7

sołectwo: Ścinawa Mała

Zespół Szkół w Ścinawie Małej ul. Klasztorna 4

8

sołectwa: Gryżów, Jegielnica, Ścinawa Nyska i Węża

Wiejski Dom Kultury
w Ścinawie Nyskiej
ul. Nyska 21

9

sołectwa: Rynarcice i Włodary

Szkoła Podstawowa we Włodarach ul. Szkolna 1

10

miasto: Korfantów : Dom Pomocy Społecznej “Maria”

Dom Pomocy Społecznej “ Maria” Korfantów ul. 3 Maja 2

11

miasto: Korfantów : Opolskie Centrum Rehabilitacji

Opolskie Centrum Rehabilitacji Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Głosowanie odbędzie się dnia 09 października 2005 roku
w godzinach 600- 2000

 Burmistrz Korfantowa

/-/ Zdzisław Martyna