Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 19-07-2005 14:58

PRZEJRZYSTA POLSKA

Szanowni mieszkańcy,

W związku z przystąpieniem Gminy Korfantów do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań, dotyczących m. in. zwiększenia skuteczności działania naszego urzędu, promowania uczciwości, a także polepszenia kontaktu między urzędem a interesantem. Wszystkie zadania, które będą realizowane w ramach akcji, mają służyć mieszkańcom. Poniżej przedstawiamy zadania, które już zrealizowaliśmy:

1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (karty usług)
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
W kartach usług znajdziecie Państwo informacje gdzie załatwić sprawę, w jaki sposób, jakie opłaty należy uiścić itp. Dzięki informacjom zawartym w kartach usług mieszkaniec zaoszczędzi czas (otrzyma precyzyjną i kompletną informację jakie dokumenty ma przynieść).
Karty usług dostępne są w punkcie informacyjnym urzędu ul. Rynek 4 parter pok. nr 1
( z możliwością zabrania karty ze sobą), a także na naszej stronie internetowej : www.korfantow.pl oraz w poszczególnych wydziałach urzędu.
1.2 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec przychodząc do urzędu nie będzie się czuł zagubiony. Po wejściu do urzędu będzie wiedział gdzie ma się udać, aby załatwić swoją sprawę. Informacje będą zrozumiałe i czytelne. Urzędnicy dzięki noszonym identyfikatorom nie będą anonimowi. Pytając o informacje, czy załatwiając sprawę w urzędzie mieszkaniec zawsze będzie wiedział z kim rozmawia.

1.3 Utworzenie punktu informacyjnego
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Mieszkaniec w takim punkcie zdobędzie informacje, otrzyma niezbędne formularze, będzie także mógł skorzystać z dostępu do Internetu, uzyska pomoc przy pisaniu podań i wypełnianiu innych dokumentów, które będzie przedkładał w naszym urzędzie. Punkt informacyjny znajduje się w budynku urzędu przy ul. Rynek 4 na parterze pok. nr 1.

1.4 Opracowanie gminnego katalogu firm
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Niektóre ze spraw załatwianych w urzędzie wymagają skorzystania z usług firm prywatnych (wykonanie map, dokonanie podziału działki, zrobienie zdjęcia). Katalog firm zawiera adresy i telefony firm świadczących usługi w różnych branżach. Mieszkaniec załatwiając sprawę w urzędzie, gdy pojawi się konieczność skorzystania z usług firmy prywatnej będzie od urzędnika otrzymywał do wglądu taki katalog. Korzystając
z katalogu firm to mieszkaniec będzie decydował o wyborze firmy, z której usług skorzysta. Będzie to zapobiegać nagannej sytuacji, w której urzędnik polecałby klientowi jedynie wybrane firmy np. należące do swoich znajomych lub rodziny.
Gminny katalog firm dostępny jest w punkcie informacyjnym urzędu, w sekretariacie,
w każdym wydziale urzędu, a także na naszej stronie internetowej.

2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy urzędu miejskiego. Mieszkaniec w kontakcie z urzędnikiem będzie mógł odwołać się do zapisów kodeksu, pytając jak dane zachowanie ma się do deklarowanych w kodeksie wartości.
Treść  kodeksu znajduje się w gablocie informacyjnej w punkcie informacyjnym urzędu oraz na naszej stronie internetowej.

3.1 Opracowanie i wdrożenie karty współpracy z organizacjami pozarządowymi
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Organizacje pozarządowe często reprezentują mieszkańców w kontaktach z urzędem. Opracowanie programu współpracy pozwoli na to, aby kierunki współpracy, samorząd – organizacje pozarządowe były zgodne z potrzebami lokalnej społeczności. Program zobowiąże jednostkę samorządu terytorialnego m.in. do kontaktu z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu rocznych planów współpracy.
Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie wprowadzająca Kartę Współpracy z organizacjami pozarządowymi znajduje się na naszej stronie internetowej.


Zachęcamy Państwa do przeglądania naszej strony internetowej: www.korfantow.pl lub do odwiedzin punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie ( ul. Rynek 4, parter pok. nr 1) w celu uzyskania dodatkowych informacji. 


Już niebawem wprowadzimy kolejne zadania:

 Zadanie:4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gmin (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie monitorowaniu strategii
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w sesjach rady. W działalności rady są sesje, na których rozważne są szczególnie istotne dla lokalnej społeczności kwestie (np. budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych). Dzięki przyjętemu harmonogramowi każdy mieszkaniec będzie wiedział kiedy będą dyskutowane interesujące go kwestie i będzie mógł odpowiednio dostosować do tego terminarza swoje plany.

Zadanie:6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Kwestie finansowe, związane z budżetem dla większości mieszkańców są całkowicie nieczytelne. Wprawdzie budżet jest dokumentem, z którym może się zapoznać każdy mieszkaniec, ale czytanie go wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów. Książeczka
w sposób przystępny, czytelny i prosty dostarczy mieszkańcowi informacji na temat skąd gmina ma pieniądze i na co poszczególne kwoty są wydawane. Ponadto mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się w jaki sposób planowane są finanse w samorządzie i w jaki sposób może zgłaszać swoje wnioski czy uwagi. Dzięki książeczce mieszkaniec będzie mógł spojrzeć na budżet samorządu jak na swój budżet domowy.

Zadanie:3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności
Co podjęte działanie przyniesie mieszkańcowi?
Opracowana „mapa aktywności” umożliwi i ułatwi przeprowadzanie konsultacji społecznych
w istotnych dla społeczności lokalnej sprawach. Często jest tak, że mieszkańcy nie mają czasu, ani odpowiedniej wiedzy, aby konsultować rozwiązania proponowane przez urząd. Organizacje pozarządowe posiadają odpowiednio przeszkolonych ludzi i możliwości skorzystania z pomocy konsultantów (np. w kwestiach związanych z ochrona środowiska). Stworzenie „mapy aktywności” i procedury konsultacji społecznych spowoduje, że w sprawach mieszkańców będą wypowiadać się niezależni reprezentanci tej społeczności.

O kolejnych zadaniach będziemy Państwa informować.