Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 13-07-2015 08:17

I Korfantowski Przegląd Zespołów Wokalnych

W niedzielę 12 lipca 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Korfantowie odbył się I Korfantowski Przegląd Zespołów Wokalnych. Na to wydarzenie mieszkańców gminy zaprosili członkowie zespołu Echo Korfantowa wraz z pracownikami miejscowego Ośrodka Kultury.  Przegląd zorganizowany został z inicjatywy Pani Danuty Rosek, opiekunki korfantowskiego zespołu, której marzeniem było spotkanie okolicznych zespołów w Korfantowie. Zespół wielokrotnie brał udział w podobnym wydarzeniu odbywającym się corocznie w pobliskich Łambinowicach. Korfantowski Przegląd Zespołów Wokalnych miał na celu popularyzację pieśni i piosenek, prezentację dorobku zespołów, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim spotkanie w sympatycznym, radosnym i rozśpiewanym gronie. Na scenie swój repertuar zaprezentowały takie zespoły, jak: Szumiący Bór z Tułowic, Uśmiech z Jasienicy Dolnej, Fantazja z Bielic, Dziewiętliczanki z Dziewiętlic, Słońce w Kapeluszu z Łambinowic oraz Kwiat Lotosu z Puszyny. Swój program przedstawili także gospodarze tego lipcowego popołudnia, zespół Echo Korfantowa. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze pełnej śpiewu i muzyki. Każdy z zespołów otrzymał pamiątkowe dyplomy oraz statuetki ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Korfantowie. Po muzycznych prezentacjach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, który przygotowany został przez Panie z zespołu Echo Korfantowa.

Dziewiętliczanki.jpeg Echo Korfantowa.jpeg Fantazja.jpeg Kwiat Lotosu.jpeg Słońce w kapeluszu.jpeg Szumiący Bór.jpeg Uśmiech.jpeg wręczenie upominków.jpeg wszyscy.jpeg

ESzK