Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 14-07-2005 12:16

Indywidualne gospodarstwa rolne w Gminie Korfantów

Na terenie gminy Korfantów znajdują się 1064 gospodarstwa rolne, o łącznej powierzchni 8604 ha U.R. Gospodarstwa te ze względu na powierzchnie dzielone są na grupy:

 • od 1ha do 10ha – 817 gospodarstw
 • 10 do 15 ha – 122 gospodarstwa (średnia powierzchnia 12,4 ha)
 • 15 do 20 ha – 51 gospodarstw (śr. pow. 17,4 ha)
 • 20 do 30 ha – 43 gospodarstwa (śr. pow. 23,7 ha)
 • 30 do 50 ha – 25 gospodarstw (śr. pow. 38,6 ha)
 • 50 do 100 ha – 4 gospodarstwa (śr. pow. 78,25 ha)
 • 200 do 300 ha – 2 gospodarstwa

W dyspozycji 247 gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha, które stanowią 14,6 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych, znajduje się 5000 ha, tj. 55,7 % użytków rolnych.

Rolnicy mają w swoim posiadaniu 844 ciągniki i 130 kombajnów zbożowych.

Spośród wszystkich miejscowości w gminie najwyższe wskaźniki w wybranych kategoriach mają kolejno:

Ogółem w gminie produkuje się:

 • Pszenica ozima – 2750 ha;
 • Buraki cukrowe – 422 ha;
 • Kukurydza na ziarno – 1000 ha;
 • Bydło – 3232 szt.;
 • Bydło/100ha U.R.(średnia w gminie) – 23,1 szt.;
 • Krowy – 1353 szt.;
 • Trzoda – 10000 szt.;
 • Trzoda/100ha U.R.(średnia w gminie) – 124,5 szt.;
 • Lochy – 862 szt.;
 • Owce – 150 szt.

Najwięcej inwentarza w gminie posiadają rolnicy w miejscowościach:

  1. Rzymkowice – 255szt. bydła, 103 szt. krów, 1377 szt. trzody, 118 szt. loch;
  2. Gryżów – 202 szt. bydła, 82 szt. krów, 892 szt. trzody, 86 szt. loch;
  3. Ścinawa Mała – 186 szt. bydła, 70 szt. krów,
  4. Węża – 160 szt. bydła, 89 szt. krów, 757 szt. trzody, 74 szt. loch;
  5. Stara Jamka – 151 szt. bydła, 63 szt. krów, 734 szt. trzody, 73 szt. loch;
  6. Piechocice – 114 szt. bydła, 58 szt. krów, 1204 szt. trzody, 89 szt. loch.

Zbiory głównych ziemiopłodów w gminie kształtują się następująco:

  1. pszenica ozima – 11262 t (45q/ha)
  2. jęczmień ozimy – 2992 t (41q/ha)
  3. jęczmień jary – 3075 t (35q/ha)
  4. pszenżyto ozime – 2914 t (46q/ha)
   Ogółem zboża podstawowe
   – 23250 t (42,6q/ha)
  5. kukurydza na ziarno – 7700 t (70,0q/ha)
   Zboża ogółem z kukurydzą
   – 31095 t (44,6q/ha)
  6. ziemniaki – 5460 t (210q/ha)
  7. buraki cukrowe – 22080 t (460q/ha)
  8. rzepak – 1120 t (30q/ha)