Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 14-07-2005 07:41

AZBEST – problematyczny odpad

Zgodnie z “Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” samorządy powiatowe i samorządy gminne zobowiązane są do prowadzenia ewidencji w/w odpadów niebezpiecznych.

Tego typu odpad stwarza dużo kłopotów indywidualnym gospodarzom, użytkownikom. Azbest oraz wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i mechaniczne uszkadzanie jak i nadmierna eksploatacja prowadzą do powstawania niebezpiecznych pyłów, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. Jest to dodatkowo kłopotliwy odpad ze względu na to, iż nie można go usuwać samemu, zwykłymi metodami w procesie rozbiórki np. pokrycia dachowego. Jest to zabronione i karane. Teren objęty rozbiórką powinien być odpowiednio zabezpieczony a demontażem i transportem płyt azbestowych powinny zająć się firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania i transportu odpadów niebezpiecznych – w tym azbestu.

Aby poradzić sobie z problemem jakim jest niewątpliwie azbest, konieczne jest posiadanie jak największej ilości informacji na ten temat.

Prosimy więc mieszkańców naszej gminy o dostarczanie informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest do tutejszego Urzędu.

Informacje te potrzebne są do tego aby móc przeprowadzić monitoring zadania pt. “Program usuwania azbestu …”. Zadania przewidziane “Programem ..” powinny być realizowane między innymi na poziomie lokalnym. Skuteczne wdrożenie planu postępowania z odpadami niebezpiecznymi jest uwarunkowane jak najpełniejszym wglądem w stan rzeczywisty. Znajomość rodzaju odpadu, ilości odpadu oraz ilości gospodarstw posiadających wyroby zawierające azbest pozwolą nam podjąć odpowiednie działania dążące do likwidacji azbestu.

Opracowanie odpowiedniego planu gospodarki odpadami zawierającymi azbest pozwoli nam na określenie ogólnej ilości tegoż odpadu, sposobu postępowania z odpadem oraz możliwości pozyskiwania środków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Poniżej podajemy zainteresowanym adresy i telefony kontaktowe firm zajmujących się demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest.

 

1) Opole INTEREKO

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

tel. (077) 451 52 70 do 451 52 79

 

2) Tarnów Mościce – Jednostka Ratownictwa Chemicznego

ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

tel. (014) 633 06 82, 637 27 30, fax 637 27 30

 

3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach

ul. Łagiewnicka 76

41-608 Świętochłowice

tel. (032) 345 15 70, 345 15 91, 345 19 05, fax 345 15 44

 

4) PPHU IZOPOL

ul. Generalska 4

89-340 Trzemiesko

 

5) ALDGADER HOFMAN

ul. Wołczyńska 133

01-919 Warszawa

 

6) RAMID – P Mirosław Dec

ul. Kowalskiego 1/54

03-288 Warszawa

 

7) E-PIK Usługi Ekologiczne

ul. Grunwaldzka 269/1

60-179 Poznań

 

8) PPHU “EKO-MIX”

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

 

9) Firma Remontowo-Budowlana UTIL

ul. Dolna 8

32-310 Klucze

 

10) Zakład Ogólnobudowlany

ul. Kościuszki 1B/1

49-305 Brzeg

 

11) PHU “JUKO”

ul. Zamurow 8

97-300 Piotrków Trybunalski

 

12) Zakład Usługowy “ECO-ROCK”

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Wszystkie wyżej wymienione firmy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu nyskiego.