Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 03-08-2015 12:49

Zaproszenie na konsultacje w sprawie lokalnej strategii rozwoju

Nyskie Księstwo Jezior i Gór opracowuje lokalną strategią rozwoju (LSR), dokument  umożliwiający korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

W celu stworzenia dokumentu władze stowarzyszenie angażują lokalne społeczności do aktywnego uczestnictwa w jego tworzeniu. W związku z tym Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór organizuje konsultacje społeczne w zakresie analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń  a także celów LSR. Konsultacje odbędą się w dniu 20.08.2015r (czwartek) w godz. 14.00-16.30 w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.