Dziś są imieniny: Kornela, Marii, Mirosławy
Wybierz język:
 05-08-2015 11:00

Zagospodarowanie terenu części północnej działki nr 540 przy istniejącym budynku zaadaptowanej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie (biblioteka miejska)

NarodowaStratSp.jpeg

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 06.00.00 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, Działania 06.02.00 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych, zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu części północnej działki nr 540 przy istniejącym budynku zaadaptowanej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie (biblioteka miejska)”.

Wykonawcą robót była firma BERIW Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dębowa 1 z Ligoty Prószkowskiej.

Szczegółowy zakres robót obejmował m.in.:

  • wykonanie chodnika z kostki betonowej,
  • wykonanie niskiego, dekoracyjnego ogrodzenia w postaci słupków żeliwnych oraz stalowego łańcucha klasycznego od strony północno-wschodniej oraz południowej,
  • wykonanie elementów małej architektury jak: fontanna granitowa, ławki, śmietniki, słup ogłoszeniowy,
  • wykonanie nasadzeń.

Wartość inwestycji wyniosła brutto 77.238,82 zł.