Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 05-08-2015 11:42

Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna

prow-logo.gif

W dniu 30 kwietnia 2015 roku zakończono realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej SUW Korfantów - Puszyna".

Wykonawcą robót był Adam Pasierski Renowacja Obiektów Zabytkowych ul. Słowackiego 2 B lok. 4 z Ozimka.

Zrealizowany zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie odcinka sieci wodociągowej tranzytowej z SUW "Korfantów" do węzła rozgałęzienia Puszyna - Przydroże Małe długości 1188 mb Ø 160 PVC oraz dwie zasuwy odcinające Ø 150 ze skrzynkami ulicznymi z brukiem.

Roboty zrealizowano w okresie marzec - kwiecień 2015 roku

Wartość inwestycji wyniosła brutto 101.065,33 zł.

Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.