Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 05-08-2015 13:07

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Spacerowej w Korfantowie

prow-logo.gif

8 czerwca 2015 roku dokonano końcowego odbioru prac budowlanych związanych z inwestycja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie" zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Wykonawcą robót była firma ENERGY INWESTORS GROUP S.A. al. Szucha 8/IVp z Warszawy.

Zadanie obejmowało budowę m.in.

- kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC o długości 330,20 mb,

- kanalizacji tłocznej Ø 63 PE o długości 48,10 mb,

- przepompowni ścieków o wymiarach Ø 1500 x 3800 mm w której zainstalowane są dwie pompy zatapialne typu NF50-170/002ULG-90 o mocy 1,3 kW, z szafami sterowniczymi, ogrodzeniem, nasadzeniami, utwardzeniem z elementów kostki betonowej, lampy oświetleniowej,

- studni kanalizacyjnych Ø 1200 mm - 13 szt.,

- przyłączy do posesji - 16 szt.

Roboty zrealizowano w okresie kwiecień - maj 2015 roku.

Wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła brutto 193.650,09 zł.