Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 01-08-2005 15:39

Budowa drogi ul. Mickiewicza w Korfantowie- I Etap

Przedsiębiorstwo Drogowe “TRAKT” Sp. jawna ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego rozpoczęło prace związane z wykonaniem I Etapu budowy drogi ul. Mickiewicza oraz łącznika między ul. Mickiewicza i Słowackiego w Korfantowie.

I ETAP zakłada budowę drogi na odcinku A-B ul.Mickiewicza
w Korfantowie o długości 86m z chodnikiem prawostronnym i odcinkiem chodnika lewostronnego (na wysokości przejścia dla pieszych przy wlocie na ul. Powstańców Śląskich) o długości około 6 metrów oraz na odcinku B-E łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza
i ul. Słowackiego w Korfantowie o długości 86m z chodnikiem prawostronnym wraz z siecią wodociągową z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z p
rzyłączami, elementami kanalizacji burzowej.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

 1. Wykonanie robót ziemnych,

 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm na pow. 1182 m2,

 3. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, grysowego gr. 4cm warstwa wiążąca
  i gr. 4 cm warstwa ścieralna na pow. 1182 m2,

 4. Wykonanie podbudowy i chodnika z kostki betonowej gr 6cm na powierzchni 364m2,

 5. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na powierzchni 49m2,

 6. Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100(SDR11) o śr 110x10,0 o długości 94 mb,

 7. Wykonanie 6 szt przyłączy wodociągowych z rur PE-100 o śr 32mm na łącznej długości 42 mb,

 8. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl.S o sr 200mm na długości 75 mb,

 9. Wykonanie 5 szt przykanalików z rur PVC kl.S o sr 160mm na łącznej długości 42 mb,

 10. Wykonanie studni rewizyjnych o śr 1200 mm z kręgów betonowych w ilości 8 kpl,

 11. Wykonanie oznakowania poziomego o pow. 14m2 i pionowego w ilości 6 kpl,

 12. Wykonanie obsługi geodezyjnej oraz pomiaru powykonawczego zadania.

Koszt wykonania robót budowlanych brutto 341.431,85 zł

Planowany termin zakończenia robót do 31.08.2005 r.

Mickiewicza dok I Etap.jpeg Ul. Mickiewicza I etap 014.jpeg Ul. Mickiewicza I etap 015.jpeg Ul. Mickiewicza I etap 016.jpeg
Ul. Mickiewicza I etap 017.jpeg Ul. Mickiewicza I etap 020.jpeg Ul. Mickiewicza I etap 021.jpeg Ul. Mickiewicza I etap 022.jpeg
12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 16.jpeg
19.jpeg 20.jpeg 21.jpeg 22.jpeg