Dziś są imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wybierz język:
 17-08-2015 15:04

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie"

Szczegóły w poniższych plikach:

DOCZaproszenie do złożenia oferty.doc
DOCzałacznik nr 1 - Formularz ofertowy-2.doc
DOCWykaz ważniejszych realizacji - załącznik nr 2..doc
DOCWzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 3-1.doc