Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 18-08-2015 09:48

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Informuję, że od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 456 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Jednocześnie komunikuję, że stypendium szkolne realizowane będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica ( prawnego opiekuna )  lub pełnoletniego ucznia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823 wew. 42.

DOCMateriał informacyjny i katalog wydatków stypendia szkolne 2015-2016.doc (56,50KB)

 

                                                                                                                          Burmistrz Korfantowa

                                        /-/ Janusz Wójcik