Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 01-09-2015 07:50

Spotkanie Burmistrza z Dyrektorami jednostek oświatowych

W miniony piątek na zaproszenie Burmistrza Korfantowa  odbyła się narada z dyrektorami szkół,  w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W uroczystości także wzięli udział:  Pan Piotr Arkadiusz Krzywicki – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Korfantowie oraz  Pan Mariusz Żabiński – Radny Rady Miejskiej w Korfantowie – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Prezes Fundacji „Dla przyszłości”– Pan Tadeusz Rzepski.

Na spotkaniu Pani Monika Wójcik – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przechodzie otrzymała akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego oraz złożyła ślubowanie według roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.

Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń dr Markowi Misztalowi  - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie z okazji jubileuszu  pracy zawodowej - niebagatelnych 30 lat pracy.

Burmistrz Pan Janusz Wójcik poinformował obecnych na spotkaniu, że inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gminie Korfantów odbędzie się w tym roku w Szkole we Włodarach. Szkoła od 1 września 2015 roku będzie prowadzona przez Fundację „ Dla przyszłości”.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Korfantowa  złożył życzenia dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów życząc wszystkim sukcesów, spełnienia marzeń oraz realizacji planów i zamierzeń.

 

JG