Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 28-09-2015 08:23

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Szanowni Państwo,

trwa III etap konsultacji dokumentów Strategii przygotowanych na potrzeby Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 (OF PN2020). Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii w celu pozyskania Państwa sugestii, opinii i uwag na temat prezentowanych dokumentów. Poprzez udział w spotkaniach zyskują Państwo realną możliwość wywarcia wpływu na przyszłość Obszaru Funkcjonalnego oraz rozwój społeczności lokalnej.

Partnerstwo Nyskie 2020 to wspólna inicjatywa 17 samorządów (gminy: Nysa – Lider Partnerstwa, Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce i powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki), mająca na celu wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie partnerskich działań oraz wnioskowanie o środki zewnętrzne na ich realizację. Projekt dofinansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Strategia Rozwoju OF PN2020 będzie podstawowym dokumentem strategicznym, który opisze kierunki wspólnego rozwoju Partnerów.

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 opisze stan lokalnego rynku pracy i jego powiązań z rynkiem regionalnym i krajowym oraz wskaże możliwości poprawienia sytuacji.

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 odniesie się m.in. do sytuacji dzieci, młodych rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych czy innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spotkania z mieszkańcami i liderami opinii w gminie Korfantów odbędą się 21 października 2015 roku w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie, ul. Rynek 10,

 

Spotkania z liderami opinii:

Strategia Rozwoju OF PN2020 – 8:00-9:30

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 – 9:45-11:15

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 – 11:30-13:00

Spotkania z mieszkańcami:

Strategia Rozwoju OF PN2020 – 14:00-15:30

Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020 – 15:45-17:15

Strategia Rynku Pracy OF PN2020 – 17:30-19:00

 

 Na spotkanie można zarejestrować się poprzez kontakt z wykonawcą, bądź za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: http://ofpn2020.pl 

Strategie opracowuje konsorcjum firm: ResPublic sp. z o.o., Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. oraz EU-Consult sp. z o.o. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 630 98 34 lub mailowy m.sztajerwald. Więcej informacji o projekcie Partnerstwo Nyskie 2020 znajduje się na stronie internetowej: www.partnerstwo-nyskie2020.pl.

Powodzenie realizowanych badań w dużej mierze zależy od Państwa aktywnego udziału w pracach nad Strategią!