Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 22-10-2015 14:21

Informacja o uzyskaniu przez Gminę Korfantów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku

W ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Korfantów otrzymała na podstawie umowy Nr 117/2015/G-27/OZ-ZOA/D z dnia 14 lipca 2015 r. dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Korfantów – VI nabór”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 71 218,55 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 55/100).

Kwota dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania wyniosła: 60 535,76 zł, co stanowi 85,00 % kosztów kwalifikowanych, w tym:

  • 35 609,27 zł – 50 % pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie,
  • 24 926,49 zł – 35 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Pozostałe środki w wysokości:

  • 10 682,79 zł – 15,00 %, pochodzą ze środków własnych beneficjentów końcowych.

W trakcie realizacji zadania usunięto na terenu Gminy Korfantów wyroby zawierające azbest o powierzchni 8 120,00 m2 o łącznej masie 102,33 Mg.

Zadanie to realizowane było przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” Tomasz Wieczorek

z siedzibą: ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko Biała