Dziś są imieniny: Kornela, Marii, Mirosławy
Wybierz język:
 23-09-2005 09:07

Rozpoczęcie realizacji projektu „Lokalne grupy działania szansą nowej jakości życia i rozwoju korfantowskiej wsi”

1.jpeg    2.gif    3.gif

W dniu 20 września br. Burmistrz Korfantowa podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu „LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA SZANSĄ NOWEJ JAKOŚCI ŻYCIA I ROZWOJU KORFANTOWSKIEJ WSI” w ramach programu Leader+ (fundusze europejskie). W wyniku umowy Gmina Korfantów otrzyma wsparcie z programu Leader + na zadanie, którego celem nadrzędnym jest opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz powołanie i zarejestrowanie Lokalnej Grupy Działania. Tylko pięć projektów złożonych przez partnerstwa gmin i stowarzyszeń z naszego województwa otrzymało dofinansowanie. Wsparcie dla Gminy Korfantów wyniesie 62 tyś. (stanowi to całą wartość projektu).

Projekt adresowany jest do mieszkańców wsi Gminy Korfantów w celu zmobilizowania ich do udziału w aktywnym życiu swoich społeczności, aplikacji wiedzy i środków na rzecz środowiska lokalnego.

Zarys projektu powstał podczas licznych rozmów z mieszkańcami wsi, z których wynikało, iż sołectwom brakuje elementarnej wiedzy, informacji na temat możliwości kreowania rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia.

Głównym celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzony zostanie cykl szkoleń składający się z wykładów, warsztatów i ćwiczeń prowadzonych przez profesjonalnych wykładowców i moderatorów.

Realizacja projektu obejmie następującą tematykę wykładów i warsztatów:

  • sposoby przeobrażeń wsi,
  • odnowa wsi,
  • metodologia opracowania strategii rozwoju obszarów wiejskich,
  • możliwości wykorzystania środków z programów strukturalnych,
  • formy i zakres współpracy środowisk lokalnych,
  • inicjatywy lokalne,
  • opracowanie statutu Lokalnej Grupy Działania,
  • kreowanie liderów lokalnych,
  • możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na wsi poza rolnictwem.

Podsumowaniem całego cyklu będzie konferencja z udziałem osób i instytucji pracujących na rzecz rozwoju lokalnego.

A.Ch.