Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) informujemy, że posiadacz wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do dnia 31 stycznia do złożenia informacji Burmistrzowi Korfantowa o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, RTFzgodnie z załącznikiem (60,12KB).

 

 Zgłoszenia przyjmuje:

 Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości,

 ul. Rynek 4, pok. nr 9 i 10

 tel. 77 4343820 w. 47

 

W 2013 roku na terenie Gminy Korfantów przeprowadzono ewidencję wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzone prace terenowe pozwoliły na opracowanie Inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

W naszej gminie zinwentaryzowano 49 673,00 m2 co daje całkowitą masę ok. 594 388,00 kg (594 Mg), przy zróżnicowanej masie 1 m2.

Masa wyrobów  zawierających azbest na terenie gminy Korfantów (przy założeniu średniej masy 11 kg/m2)

440836,00 kg

Masa wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Korfantów (przy założeniu średniej masy 16 kg/m2)

153552,00 kg

 

 

Miejsce występowania, ilość i masa:

Występowanie

m2

kg

budynki mieszkalne

3905,00

43795,00

budynki gospodarcze

33830,00

415905,00

budynki przemysłowe

11264,00

123904,00

złożone na palecie

674,00

10784,00

 

 

Określenie stanu wyrobów azbestowych w naszej gminie:

Określenie stanu

Ilość

Kg

%

m2

%

Stopień pilności I
(wymiana lub usunięcie lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

32175,00

5,41

2925,00

5,89

Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

558706,00

94,00

46461,00

93,53

Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

3507,00

0,59

287,00

0,58

Ogółem:

594388,00

100,00

49673,00

100,00

 

W latach 2014 – 2015 Gmina Korfantów uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dzięki tym środkom oraz środkom właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korfantów usunięto 10 450,72 m2 wyrobów zawierających azbest (płyty eternitowe) co dało łączną masę: 127 970,00 kg (127,97 Mg).

Po zrealizowaniu tych zadań na terenie naszej gminy pozostało nadal wiele wyrobów azbestowych tj. ok. 39 227,28 m2 co w przeliczeniu na masę daje 466 418,00 kg (466 Mg).

Jednocześnie informuję, że Gmina Korfantów nadal będzie brała udział w konkursach realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.