Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 14-09-2005 07:54

Program Interreg III A szansą dofinansowania działań na rzecz lokalnej społeczności

Informujemy, iż został uruchomiony program  Interreg III A dla działań dotyczących mikroprojektów, wspierających integrację społeczności lokalnej na terenach przygranicznych. Podczas I naboru projektów z terenu gminy Korfantów zostały złożone dwa projekty. Pierwszy dotyczy wymiany doświadczeń zawodowych pracowników administracji samorządowej miast partnerskich gminy Korfantów. Natomiast drugi projekt nosi tytuł "Sprawność partnerskich jednostek OSP, a rozwój technik przeciwpożarowych i ratownictwa medycznego". Projekt ten został złożony przez jednostkę OSP Korfantów i dotyczy przeprowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego oraz organizacji zawodów sportowo-pożarniczych z udziałem jednostek straży pożarnej z Czech.

O tym czy projekty otrzymają dofinansowanie zadecyduje posiedzenie Regionalnych Ekspertów i akceptacja Euroregionalnego Komitetu Sterującego.

W ramach programu Interreg III A można uzyskać współfinansowanie maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawcą mogą być min. organizacje pozarządowe i inne non-profit, instytucje edukacyjne i kulturalne. Wszelkie dodatkowe wiadomości można uzyskać w biurze Euroregionu Pradziad w Prudniku (tel. 436 79 77 lub na stronie internetowej www.europradziad.pl), gdzie jest prowadzony ciągły nabór wniosków.

A.Ch.