Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 10-12-2015 08:54

Informacja na temat prawidłowego oznakowania nieruchomości numerami porządkowymi

W związku z sygnałami zgłaszanymi przez służby ratownicze pragnę przypomnieć o obowiązkach ustawowych, które zobowiązują właściciela, władającego, zarządcę nieruchomości do:

- umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku i utrzymywania w należytym stanie tablicy z numerem porządkowym posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu,

- na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. (Podstawa prawna: art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zmianami).

Pragnę również poinformować, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (DZ. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.):

- kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany,

- tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Przypomnienie o właściwym oznakowaniu swojego budynku ma na celu uporządkowanie przestrzeni, w której poruszają się sami mieszkańcy jak i instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firmy odbierające odpady.

Apeluję o weryfikację oznakowania swojego budynku, celem ochrony i poprawy jakości życia. Zachęcam wszystkich mieszkańców do czytelnego oznaczania swoich posesji.

Wspólnie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

                                                                      

                                                                                               BURMISTRZ KORFANTOWA