Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 05-01-2016 08:20

4 stycznia ruszył w gminie system bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców!

Od 4  stycznia 2016 roku  w poniedziałki, wtorki i czwartki  otwarty  jest w Gminie Korfantów punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej.

Z wiedzy specjalisty i  pomocy  prawnej skorzystać będą mogli:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Punkt bezpłatnej  pomocy prawnej mieści się w Korfantowie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 2a (budynek zabytkowej remizy).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby   uprawnionej o obowiązującym stanie  prawnym i przysługujących  jej uprawnieniach prawnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 •  udzielenie pomocy przy sporządzeniu projektu pisma.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego lub handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Organizacją, która podpisała  z Powiatem Nyskim umowę o  dotację na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy   jest:

Stowarzyszenie Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej,

którego pracownicy świadczą pomoc prawną.

Gmina Korfantów zapewnia lokal oraz warunki techniczne.

 

 

Harmonogram

działania lokalu w ramach Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałek     od godz. 1400 do 1800;

wtorek             od godz. 1200 do 1600;

Czwartek         od godz. 1000 do 1400.

W  dni ustawowo wolne od pracy Punkt  będzie nieczynny.