Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 20-01-2016 11:58

„Partnerstwo Nyskie 2020” - zaproszenie do składania ofert na prelekcje

Zapraszam do złożenia oferty w ogłoszonym zapytaniu ofertowym jak niżej:

Zapytanie ofertowe

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020   realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych  

Prelekcje (wykłady) – Nysa

„Narzędzia wspomagające działania sektorowe w zakresie zadań własnych JST w ramach działań OF. Diagnoza stanu obecnego oraz kierunki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”

Termin składania ofert  upływa w dniu 02 lutego 2016r.  o godzinie 12:00. 

Pełna treść  zapytania :

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=3dd95e23ffa1d3265237aecb6e1c4061&ver=1#menuscroll

oraz

 

Prelekcje (wykłady) – Nysa

„Dobre praktyki - modele tworzenia efektywnego podziału pracy oraz wzmacniania zaangażowania partnerów”

Termin składania ofert  upływa w dniu 02 lutego 2016r.  o godzinie 12:00. 

Pełna treść  zapytania :

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9ec6137948d23e435e1315bf74927125&ver=1#menuscroll