Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 22-01-2016 14:01

INFORAMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informuję, że po ponownie przeprowadzonej ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów” do realizacji wybrano firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM SP. z o.o. z  Nysy. Miejscem zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Korfantów będzie instalacja RIPOK w Domaszkowicach, eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM z Nysy.

W związku z powyższym informuję, że wyposażanie w pojemniki przez nową firmę rozpocznie się sukcesywnie od 25 stycznia 2016 roku. Jednocześnie podczas rozwożenia pojemników firma będzie rozdawać mieszkańcom harmonogramy odbioru odpadów na rok 2016 wraz z informacją o przyjętej w Gminie zasadzie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na chwilę obecną powstałe odpady proszę umieszczać w workach na terenie swojej nieruchomości a następnie w nowych pojemnikach dostarczonych przez firmę.

UWAGA: na chwilę obecną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie.

                                                                                 

/-/ Burmistrz Korfantowa