Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 27-09-2005 09:08

Kolory recyklingu

Wrzesień, tradycyjnie już, jest miesiącem, w którym rusza akcja "Sprzątanie świata". W piątek, 16, podobnie jak w całej Polsce, uczniowie Zespołu Szkół w Korfantowie przyłączyli się do "wielkich porządków". Nowością w tym roku było segregowanie zbieranych odpadów, tak by do worków osobno trafiały szkło, plastik, papier i puszki.

Od tego roku akcję "Sprzątanie świata" zaplanowano na dwa tygodnie – trzeci weekend września, jako termin światowy akcji i trzeci weekend marca, na Wiosenne Sprzątanie Polski (17-19 marca 2006 r.) Ogólnopolskiej akcji towarzyszą długofalowe programy ekologiczne np. Internetowy Konkurs Ekologiczny, konkurs grantowy "Moja Idea dla Ziemi" oraz inauguracja Społecznej Sieci Monitoringu Środowiska (www.naszaziemia.pl). Tegoroczna, dwunasta, edycja akcji odbywa się pod tytułem "Wszystkie kolory recyklingu". Jej celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ograniczenia ilości odpadów, ich właściwe składowanie i przetwarzanie. Istotne jest także, by nie był to jednodniowy zryw, ale początek długofalowych działań, które mają pomóc w wyrobieniu proekologicznych postaw i zachowań.

Przed wyruszeniem na sprzątanie otoczenia, młodzież Zespołu Szkół w Korfantowie pracowała ze swoimi wychowawcami na godzinach wychowawczych, zastanawiając się nad stanem środowiska, przyczynami, dla których jego stan jest inny od oczekiwanego oraz nad tym, co młodzi ludzie mogą sami zrobić by zadbać o najbliższe otoczenie. Zespół przyrodniczy przeprowadził z kolei eksperyment polegający na segregowaniu odpadów w domach i ważeniu ich. Okazało się, że licząca 100 domów miejscowość może wytworzyć 12 ton segregowanych odpadów rocznie.Z wynikami przeprowadzonych prac młodzież zapoznała się podczas uroczystego apelu 16 września, na którym glos zabrał także zaproszony gość  – Pan Piotr Wójcik z wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości UM w Korfantowie. Młodzież usłyszała, że segregacja śmieci w gminie nie przebiega na zadawalającym poziomie, mimo tego, że odbierająca posegregowane odpady firma Altvater nieodpłatnie przekazuje mieszkańcom worki do segregacji i nieodpłatnie odbiera odpady. Na 17 tysięcy rozdanych worków, do recyklingu powróciły tylko trzy tysiące. Reszta została użyta niezgodnie z przeznaczeniem  – powiedział Piotr Wójcik. Prawdopodobnymi przyczynami tego zjawiska jest niski poziom świadomości ekologicznej, zbyt mała dokuczliwość finansowa oddawania odpadów niesegregowanych oraz słaby przepływ informacji.

Dsc07001.jpeg Dsc07007.jpeg Dsc07009.jpeg

Zespół Szkół przyłączył się do ogólnopolskiej akcji poprzez posprzątanie terenu szkoły przez uczniów podstawówki oraz okolic miasta przez uczniów gimnazjum. Łącznie zebrano 60 worków posegregowanych odpadów, głównie szkła i plastiku, które odbierze firma Altvater Sulo Polska Sp. z o.o.z Krapkowic.

Dsc07156.jpeg Dsc07158.jpeg Dsc07179.jpeg Dsc07194.jpeg Dsc07204.jpeg Dsc07208.jpeg Dsc07209.jpeg

 


Jolanta Flakowska