Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 18-02-2016 11:09

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia SUBREGION POŁUDNIOWY

W dniu 9 lutego br. w Muzeum Powiatowym w Nysie miało miejsce zebranie założycielskie Stowarzyszenia SUBREGION POŁUDNIOWY. W skład Stowarzyszenie weszły 3 powiaty: Nyski, Głubczycki, Prudnicki oraz 12 gmin: Nysa, Paczków, Otmuchów, Głuchołazy, Korfantów, Skoroszyce, Pakosławice, Łambinowice, Lubrza, Prudnik, Branice oraz Głubczyce. W najbliższym czasie do stowarzyszenia  dołączą gminy: Grodków, Biała oraz Kietrz.

Stowarzyszenie Subregion Południowy jest sformalizowanym odpowiednikiem partnerstwa nawiązanego w celu realizacji projektu "Partnerstwo Nyskie 2020", w ramach którego powstają 4 strategie sektorowe dla całego obszaru partnerstwa. Zadaniem stowarzyszenia będzie realizacja najważniejszych zadań wynikających z opracowywanych strategii: rozwoju, rozwoju społecznego, transportu i rynku pracy przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków unijnych.

Zebranie założycielskie rozpoczął Starosta Nyski Czesław Biłobran, który powitał przybyłych gości w tym Wicemarszałka Województwa Opolskiego Antoniego Konopkę oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Norberta Krajczego oraz przedstawił proponowany porządek obrad. Po wyborze Przewodniczącego zebrania założycielskiego, którym został Starosta Nyski Czesław Biłobran oraz Protokolanta - Wójta Pakosławic Adama Raczyńskiego członkowie założyciele jednogłośnie podjęli uchwały o powołaniu Stowarzyszenia SUBREGION POŁUDNIOWY oraz o przyjęciu statutu stowarzyszenia.

 Następnie wyłonili Komitet Założycielski w składzie:

 1. Starosta  Nyski Czesław Biłobran
 2. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz 
 3. Wójt Pakosławic Adam Raczyński

oraz  powołali Zarząd Stowarzyszenia SUBREGION POŁUDNIOWY w składzie:

 1. Starosta Nyski Czesław Biłobran
 2. Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski
 3. Starosta Głubczycki Józef Kozina
 4. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz
 5. Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych
 6. Burmistrz Głubczyc Adam Krupa

 Zgodnie z uchwałą członków założycieli w Komisji Rewizyjnej zasiedli:

 1. Wójt Gminy Branice Sebastian Baca - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Wójt Gminy Skoroszyce Barbara Dybczak - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
 3. Wójt Gminy Lubrza Mariusz Kozaczyk - Członek Komisji Rewizyjnej 

20160209_102943.jpeg   20160209_102952.jpeg   20160209_103002.jpeg