Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 24-02-2016 12:08

Zestawienie wniosków złożonych przez sołectwa, które otrzymały dofinansowanie w ramach powiatowego konkursu „Odnowa wsi w powiecie nyskim w 2015 r.”

 

Lp.

Sołectwo

Nazwa zadania

Środki przyznane ze Starostwa Powiatowego
w Nysie

(zł)

Środki
z Gminy Korfantów

(zł)

Pozostałe środki finansowe, np. od sponsorów, itp. (zł)

Wkład własny sołectwa

(zł)

Łączna wartość zadania

(zł)

1.

Gryżów

„Zagospodarowanie terenu placu zabaw w centrum wsi Gryżów – doposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej”

1 000, 00

3 000, 00

(w tym 2 000, 00 zł środki z Funduszu Sołeckiego)

615,00

2 670,00

7 285,00

2.

Przechód

„Odbudowa placu spotkań w centrum wsi wraz
z zabezpieczeniem skarpy na polderze”

1 000, 00

2 015,90

(w tym 1 205,90 zł środki z Funduszu Sołeckiego)

-

1 353,70

4 369,60

3.

Puszyna

„Miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Puszyny – kontynuacja zadania”

1 000, 00

4 800, 00

(w tym 3 800, 00 zł środki z Funduszu Sołeckiego)

-

330, 00

6 130,00

4.

Rączka

„Nasze podwórko – miejsce integracji i spotkań dla naszych mieszkańców – kolejny etap”

1 200,00

1 208,96

-

2 650,00

5 058,96

5.

Rzymkowice

„Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap III”

999,83

999,84

-

2 150, 00

4 149,67

6.

Ścinawa Mała

„Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Ścinawie Małej – kontynuacja zadania”

1 500, 00

11 500, 00

(w tym 10 000, 00 zł środki z Funduszu Sołeckiego)

-

555, 00

13 555,00

7.

Włostowa

„Przy ognisku usiądziemy – kiełbaski upieczemy razem, więc spędzimy chwile – zapraszamy wszystkich mile”

1 000, 00

1 247,49

(w tym 249,48 zł środki z Funduszu Sołeckiego)

-

3 000, 00

5 247,49

Razem:

7 699,83

24 772,19

(w tym
17 255, 38 zł środki z Funduszu Sołeckiego)

615,00

12 708,70

45 795,72

 

 

Sporządziła: Justyna Wolak

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz