Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 24-02-2016 13:45

Oficjalne otwarcie drogi ul. 3 Maja w Korfantowie

W dniu 24 lutego br. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie odbyło się oficjalne oddanie do użytku drogi gminnej nr  106616 O – ul. 3 Maja w Korfantowie  zrealizowanej  dzięki dofinansowaniu  pozyskanemu  z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

W uroczystości otwarcia udział wzięli: Pan Radosław Miążek- Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik, Przewodniczący oraz  Radni Rady Miejskiej w Korfantowie, Komendant Komisariatu Policji w Korfantowie - Pan Jerzy Bracichowicz, były Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna,  Pan Adam Janicki- wykonawca robót drogowych z firmy DROBUD, Pan Bartłomiej Lach- kierownik budowy,  Pan Ryszard Lisiecki   przedstawiciel firmy TAURON, ks. Jacek Wilczyński- Proboszcz parafii Św. Trójcy w Korfantowie, Pan Marek Misztal- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie oraz jego uczniowie, Skarbnik Gminy, naczelnicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz media.

W trakcie spotkania nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do zrealizowania tej ważnej szczególnie dla Korfantowa inwestycji, ale także dla  mieszkańców i korzystających z obiektów zlokalizowanych przy tej drodze za okazaną w trakcie robót drogowych wyrozumiałość.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi poświęcenia drogi dokonał ks. Jacek Wilczyński.

Wydziałem realizującym inwestycję był Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

Poniżej zdjęcia z otwarcia.

 

 

Informacja o inwestycji

Zadanie inwestycyjne gminy Korfantów pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie” obejmowało wykonanie nawierzchni bitumicznej na pow. 1822,0 m²;  obustronnych chodników z kostki betonowej o szerokości od 0,5 – 2,0 m na łącznej powierzchni 1226,80m², zatoki postojowej z kostki betonowej i zatoki autobusowej z  kostki granitowej o szerokości 3,0 - 5,0 mb na pow. 463,10m², wjazdów z kostki betonowej o łącznej pow.200,98 m², muru oporowego w obrębie zatoki postojowej i autobusowej, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową, a także zagospodarowanie terenu zielenią niską wzdłuż zatoki postojowej i autobusowej. W pasie drogi została wykonana także kanalizacja deszczową o dł. 321 mb.

Zadanie obejmowało również wykonanie włączenia do drogi wojewódzkiej  ul. Powstańców Śląskich, drogi powiatowej ul. Prudnickiej, drogi gminnej ul. Fredry oraz drogi wewnętrznej ul. Targowej. Zadanie realizowane w okresie od IX – XII 2015r.

Zrealizowane zadanie objęte było pomocą ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –  Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w wysokości 424.152,34 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.153.302,13 zł w tym roboty budowlane 1.101.563,26 zł .

Równolegle do zadania drogowego były prowadzone prace przez  Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu związane  z demontażem napowietrznej linii nn., budowy kablowej linii nn. zasilania wraz ze złączami kablowymi. Koszt zadania ok. 102 tyś. zł

Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma:

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka ul. Kępska 10, 45-129 Opole.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował Pan Paweł Srebrny reprezentujący  Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Paweł Srebrny ul. Ozimska 93 m.1, 45-370.