Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 17-10-2005 15:42

Ptasia grypa

W związku z wystąpieniem w Europie wirusa ptasiej grypy zamieszczamy poniżej informację z Konferencji Prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Dzisiaj godz. 11.00 Komisja Europejska potwierdziła wystąpienie wirusa H5N1 w Rumunii. W związku z tym w dniu dzisiejszym zostało podpisane PDFrozporządzenie.pdf (74,91KB) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, które obejmuje zakaz:

 • organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowych, gołębi, bażantów, kuropatw;
 • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, dostarczania oraz każdego sposobu zbycia ww. zwierząt na targowiskach;
 • utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni.

Dotychczas podjęte środki ochronne polegają na :

 • zakazie przywozu żywych ptaków, jaj, świeżego mięsa, ponadto innych produktów nie poddanych obróbce cieplnej z rejonów dotkniętych ww. chorobą;
 • szczególnej kontroli bagażu podręcznego osób przyjeżdżających do Polski z Azji południwo-wschodniej, Federacji Rosyjskiej, Turcji i Rumunii.

W dniu wczorajszym o godzinie 18.00 Komisja przyjęła Decyzję zgodnie, z którą należy zwrócić szczególną uwagę na następujące objawy u zwierząt hodowanych w gospodarstwach:

 • spadek spożycia paszy i wody wyższy niż 20%;
 • spadek nieśności jaj wyższy niż 5% w czasie dłuższym niż 2 dni;
 • zwiększona śmiertelność drobiu wyższa niż 3% w ciągu tygodnia (na fermach przemysłowych);
 • jakiekolwiek objawy kliniczne: depresję, gwałtowny spadek/utratę produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka. Śmiertelność może dochodzić do 100% stada. Okres wylęgania choroby waha się od kilku godzin do 2-3 dni. Dla celów urzędowego zwalczania maksymalny okres inkubacji HPAI, wynosi 21 dni (patrz Kod OIE 2.1.14),
 • lub zmiany anatomopatologiczne sugerujące ptasią grypę.

Oceniono również, że najbardziej narażone na przeniesienie wirusa z wędrownego dzikiego ptactwa na drób hodowlany są następujące gospodarstwa:

 • położone wzdłuż szlaków migracji ptaków, szczególności z Azji centralnej i wschodniej, Morza kaspijskiego oraz Morza Czarnego;
 • położone w pobliżu terenów podmokłych, stawów, bagien, jezior i rzek gdzie mogą gromadzić się ptaki migrujące;
 • położone w rejonach o dużym zagęszczeniu ptaków migrujących zwłaszcza wodnych; 
 • w których drób lub ptaki łowne hodowlane przetrzymywane są na powietrzu lub w sposób, który nie pozwala na wyeliminowanie kontaktu pomiędzy tymi zwierzętami, zwierzętami dzikim ptactwem.

Dodatkowo w grupie ryzyka są gospodarstwa, znajdujące się na terenach o dużym zagęszczeniu hodowli drobiu oraz rejonach o dużej skali handlu drobiem hodowlanym lub ptakami łownymi hodowlanymi, gdyż poruszanie się z farmy na farmę samochodów i ludzi zaangażowanych handel, powodować może przeniesienie wirusa H5N1. Główny Lekarz Weterynarii nakazał wzmożony nadzór nad tymi miejscami, a także w przypadku wystąpienia wszelkich wcześniej wymienionych objawów u zwierząt - drobiu muszą być niezwłocznie zgłaszane przez właścicieli zwierząt. Nakaz ten obowiązuje również osoby

 • tymczasowo władające zwierzętami (np. kierowcy przewożący drób),
 • mające kontakt ze zwierzętami w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zgłoszenie takie należy bezzwłocznie przekazać do urzędowego lekarza weterynarii albo najbliższej lecznicy weterynaryjnej, lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub lekarz weterynarii wolnej praktyki mają obowiązek powiadomić o tym natychmiast właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Warszawa 15 października 2005 r.