Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 17-03-2016 14:06

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 24.03.2016 r. do 29.03.2016 r.  mężczyźni z terenu Gminy Korfantów zgłoszą się na coroczną kwalifikacja wojskowa, która obejmie przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1997 roku.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej. W tym roku objęci kwalifikacją są głównie mężczyźni urodzeni w 1997 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety z odpowiednią specjalizacją.

Procedura kwalifikacji odbędzie się w Nysie przy ulicy Orkana 6 w budynku Warsztatów Technikum Mechanicznego w dniach 24-25.03 2016r. i 29.03.2016 r.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach kwalifikacji, osoba stająca przed komisją zostanie sprawdzona celem oceny przydatności do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa kończy się przeniesieniem do rezerwy (BEZ POWOŁANIA DO PEŁNIENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ) i wydaniem na wniosek osoby stawiającej przed komisją zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać przy sobie:

  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • Dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - w przypadku niepełnosprawności lub ciężkich chorób – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  • Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
  • W przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nakłada się na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.