Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla podmiotów działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego”

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.
Środa z Funduszami dla podmiotów działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego”
w dniu: 6 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00,
do Urzędu Miasta Nysa, ul. Kolejowa 15 (piętro II, sala 200).

CHCESZ ZDOBYĆ DOTACJĘ Z ZAKRESU KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA:

 • Przebudowę, budowę, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury oraz budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury.
 • Odbudowę, przebudowę, konserwację, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego.
 • Budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego.
 • Przebudowę lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
 • Konserwację muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
 • Działania edukacyjne, informacyjne oraz działania dotyczące usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką.
 • Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje.

JESTEŚ:

 • Jednostką samorządu terytorialnego lub jego Jednostką organizacyjną;
 • Organizacją pozarządową;
 • Kościołem i związkiem wyznaniowym oraz osobą prawną kościołów i związków Wyznaniowych;
 • Instytucją kultury;
 • Jednostką sektora finansów publicznych.

Organizator spotkania:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

Partnerzy:
Urząd Miejski w Nysie
Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

 Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rekrutacyjny

Więcej informacji o spotkaniu na stronach:

www.rpo.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl