Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 30-09-2005 15:13

Sołectwa określają kierunki swojego rozwoju

Sołectwa naszej gminy rozpoczynają prace nad tworzeniem Planów Rozwoju Wsi. Pierwszym sołectwem, które podjęło próbę zaangażowania się w prace na takim Planem jest Kuropas.
W dniu 29 września część mieszkańców zaangażowanych w prace nad Planem przeprowadziła konsultacje swojego projektu z Burmistrzem Korfantowa. Plan zawiera zarys historyczny wsi, opis sytuacji społeczno – gospodarczej i co najważniejsze ocenę słabych i mocnych stron wsi. Integralną częścią Planu jest zadeklarowanie kierunków rozwoju wsi oraz ustalenie wstępnych projektów, które mieszkańcy będą realizować w swojej wsi. Gotowy Plan będzie wymagał tylko zatwierdzenia przez zebranie wiejskie.