Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 11-04-2016 16:57

Zdjęcia miejscowości Gminy Korfantów, wydarzeń, imprez z okresu 1945- 2010 poszukiwane!

Źródło: http://przechod.osp.org.pl

Chcielibyśmy zachęcić mieszkańców Gminy Korfantów do przekazywania zdjęć z lat 1945-2010 do Urzędu Miejskiego w Korfantowie.

Szczególnie interesują nas zdjęcia z:

- uroczystości i imprez w sołectwach i w samym Korfantowie;

- życia organizacji funkcjonujących na ich terenie (OSP, Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, LZS-ów, Rad Sołeckich, uroczystości kościelnych);

- wykonywanych prac na rzecz gminy;

- przedstawiające miejscowości w okresie powojennym i obecnym;

- zakładów pracy i mieszkańców przy pracy;

- koleżeńskie i rodzinne.

Zebrane zdjęcia posłużą nam do stworzenia kolejnej części książki Gmina Korfantów- historia zapisana na zdjęciach.

Zdjęcia prosimy dostarczać do Urzędu Miejskiego w Korfantowie pok. nr 1, Rynek 4 lub zeskanowane przesłać na adres e-mail korfantow@korfantow.pl.

Zdjęcia zostaną przez nas zeskanowane i opisane (prosimy o wskazanie przynajmniej roku ich wykonania oraz osób na nich uwiecznionych) i oddane każdej osobie, która nam je dostarczy bezpośrednio po skanowaniu.

Informujemy ponadto, że na materiały czekamy do 31 sierpnia 2016 roku, a z dostarczonego materiału zdjęciowego wybrane i opublikowane zostaną wybrane fotografie.

Zachęcamy do wspólnego tworzenia publikacji gminnej!