Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 30-11-2005 12:33

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Korfantów w sezonie zimowym 2005/2006

Korfantów dn. 29.11.2005r.

1. PDFDrogi krajowe (1,24MB) (załącznik w formacie *.pdf)
Informacje otrzymano z GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon Nysa.

2. PDFDrogi wojewódzkie (1,04MB) (załącznik w formacie *.pdf)
Informacje otrzymano z Zarządu Dróg Wojewódzkich Oddziału terenowego w Grodkowie.

3. PDFDrogi powiatowe (2,17MB) (załącznik w formacie *.pdf)
Informacje otrzymano z Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie.

4. Drogi gminne, lokalne miejskie i wiejskie
Utrzymanie zimowe na drogach, których zarządcą jest Gmina Korfantów w bieżącym sezonie, tak jak w latach ubiegłych, będzie miało na celu zapewnienie przejezdności, bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Prowadzona będzie interwencyjne i doraźnie.
Zgłoszenia dotyczące utrudnień w komunikacji, związanych z opadami śniegu i śliskością zimową na drogach gminnych, lokalnych miejskich i wiejskich, których zarządcą jest gmina Korfantów należy kierować do Urzędu Miejskiego w Korfantowie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji /tel. 43 43 820 lub 43 43 821 wew. 36 lub 44 oraz 604409433/.
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą bezpośrednio przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Osoba nadzorująca prace w ZGKiM: Pan Kazimierz Jankowski tel. 606901325.