Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 16-05-2016 08:40

Wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

         W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Korfantów otrzymaniem dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 Regulaminu przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korfantów (Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XIV/101/2015 z dnia 25.11.2015 r.), został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie.

        Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, według kolejności wpływu, do wyczerpania posiadanych środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r.

        

BURMISTRZ KORFANTOWA

/-/ Janusz Wójcik